Privatizācijas aģentūra (PA) piedāvā izsolē iegādāties 1699.gadā celto nodoto nekustamo īpašumu Kungu ielā 26, Liepājā, liecina PA informācija.

Īpašuma sākumcena noteikta 38 154 latu apmērā, raksta LETA.

Objekta, kura zemesgabala platība ir 1590 kvadrātmetri, privatizācijas noteikumi tika apstiprināti pagājušā gada 21.decembrī.

Privatizācijai nodotais īpašums ar Kultūras ministrijas 2010.gada rīkojumu apstiprināts kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz šā gada 28.februāra pulksten 15.

Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā izsoles dalības maksa 20 latu apmērā, drošības nauda 2671 lata apmērā, izsoles sākumcena noteikta 38 154 latu apmērā, savukārt maksimālais termiņš norēķiniem – desmit gadi.

Pēc apstiprināšanas par pircēju desmit darba dienu laikā būs jāsamaksā apdrošināšanas prēmija 25 lati, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām – 296 lati, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 735 lati, nekustamā īpašuma nodokļa avanss par ēkām (trīs mēneši) – 39 lati, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa avanss par zemi (trīs mēneši) – 84 lati.

Objekta apsaimniekošanas izdevumi 2012.gada septembrī bija 3379 lati, savukārt apsaimniekošanas izdevumi tiek precizēti uz objekta pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienu.