Savus piedāvājumus iepirkuma konkursā aicināti iesniegt uzņēmumi, kuri varētu veikt Raiņa 6.vidusskolas ēkas atjaunošanu un vides pieejamības nodrošināšanu.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros.

Plānotie būvdarbi šajā projektā ir demontāžas darbi, durvju nomaiņa, logu nomaiņa, pacēlāja izbūve, starpsienu izbūve, telpu apdare (sienas, griesti, grīdas), kāpņu margu izbūve, elektroapgādes iekšējo tīklu atjaunošana, ūdensapgādes sistēmas atjaunošana, sadzīves kanalizācijas, ar aprīkojumu, nomaiņa, automātiskās ugunsgrēka signalizācijas izbūve, datortīklu izbūve, iebūvējamu mēbeļu uzstādīšana, pandusa un bruģa seguma izbūve, būves kadastrālā uzmērīšanas plāna (arī digitālā formātā) pasūtīšana pēc būvdarbu pabeigšanas, tai skaitā būvniecības neskartajām telpām.

Visi augstāk minētie būvdarbi jāveic balstoties uz SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" izstrādātā būvprojekta.

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 240 dienām.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 30.augustam pulksten 14.

Kā zināms, šogad Liepājā tiek uzsākts vēl nebijuša vēriena skolu modernizācijas projekts, kas paredz ieguldīt vairāk nekā 10 milj. eiro no Eiropas Savienības finansējuma mūsdienīgas mācību vides izveidē visās pilsētas vidusskolās.

Skolu modernizācijas process tiks veikts Raiņa 6. vidusskolā, A.Puškina 2. vidusskolā un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā. Renovācijas darbi turpinās arī Liepājas valsts 1. ģimnāzijā, taču mācību procesu tas neietekmēs.

Tuvāko gadu laikā modernizācijas darbi plānoti arī O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolā, 7. vidusskolā, 8. vidusskolā, 12. vidusskolā un 3. pamatskolā.