Noslēdzies iepirkuma konkursam par lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbiem, zināms, ka līgumu slēgs ar "Kurzemes būvserviss".

Iepirkuma konkursam bija pieteikušies divi pretendenti – "A-Land", savā piedāvājumā norādot 209 139 eiro augstu summu par gadu (par visiem trīs gadiem kopā 627 417 eiro),  un "Kurzemes būvserviss", piedāvājot līgumcenu 183 436,32 eiro par gadu (par visiem trīs gadiem kopā 550 308,96 eiro).

Galvenie veicamie darbi būs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas staciju un attīrīšanas iekārtu uzturēšana.

Kā liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā redzamā informācija, arī iepriekš, sākot no 2013.gada, šos darbus veica SIA "Kurzemes būvserviss" par kopējo līgumcenu visiem trīs gadiem  1 038 792 lati.