Dienvidu kapsētā, Klaipēdas ielā 150, atbrīvojusies vieta, kas tika nomāta kapu pieminekļu, apmaļu un citu piederumu tirgotājam. Ar domes lēmumu tā un vēl citas tiks nodotas izsolei.

Par to deputāti lēma Pilsētas attīstības komitejas sēdē 4. oktobrī. Kā skaidroja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, ir vajadzīga deputātu piekrišana, lai apstiprinātu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Klaipēdas iela 150 (90 m2 ) nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi noteikumus.       

Ierisinājums nācis no Kapsētu pārvaldes, jo uzņēmēji ir interesējušies par iespējām nomāt kapsētu teritorijās nelielus zemesgabalus uzņēmējdarbības veikšanai – kapu apmalīšu izgatavošanai, kapavietu labiekārtošanas materiālu novietošanai. Lai radītu visiem pretendentiem vienādas tiesības uz zemes gabalu nomu, nepieciešams rīkot rakstisku augšupejošu nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi.

Lēmums jāpieņem domes sēdē.