Karostā plānots nojaukt vairākas būves un sakopt pašvaldībai piederošo teritoriju, kurā atrodas ēkas, kas nav atjaunojamas. Projektu tam izstādās SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs".

Saskaņā ar iepirkuma informāciju, paredzēts sakopt Liepājas SEZ zonas teritorijā esošās būves, kas nav atjaunojamas, bojā pilsētas ainavu un ir bīstamas videi un cilvēkiem. Šādas ēkas atrodas zemesgabalos Virssardzes ielā Nr.1, 6, 8, 9, 12; Zemgales ielā Nr.1, 7, 9, 11, 13, 17; Lazaretes ielā Nr.6, 6A, 8A.

Jau rakstījām, ka augustā divās Liepājas domes pastāvīgajās komitejās – Pilsētas attīstības un Finanšu – deputāti lēma par piecu ēku nojaukšanu Virssardzes ielā un Lazaretes ielā Karostā, kur paredzēts iekārtot industriālo parku. Arī šīs būves iekļautas projektā "Daļēja būvju nojaukšana un teritorijas rekultivācija uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai Liepājā".

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zane Ģirne informēja, ka Liepājas pilsētas domes Iepirkuma komisija 2013.gada 8.novembrī nolēma atklāta konkursa rezultātā piešķirt līguma slēgšanas tiesības par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Daļēja būvju nojaukšana un teritorijas rekultivācija uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai Liepājā" SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" par kopējo līgumcenu 9996,94 lati, neskaitot PVN.

Ja konkursa rezultāti netiks apstrīdēti, 2013.gada 21.novembrī plānots noslēgt projektēšanas līgumu.

Konkursam bija pieteikušās vēl četras firmas: piegādātāju apvienība "Lūsis V un Arhitekts Muižzemnieks", SIA "Baltex Group", SIA "Belss" un SIA "Projekts V".