Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu, kurā aicina pieteikties pretendentus Liepājas 12.vidusskolas ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas I un II kārtas veikšanai.

Remontdarbi jāveic atbilstoši SIA "Baltex Group" izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Projekts "Liepājas pilsētas 12.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta" tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros.

Objekta apskate 9.augustā pulksten 11, Kr. Valdemāra ielā 35/37.

Piedāvājumi iesniedzami Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 23.augusts pulksten 14.

Pirmajā kārtā nepieciešams paredzēt starpsienas montāžu sporta inventāra telpas izbūvei 2.stāvā, skaņu slāpējošas starpsienas izbūvi, izveidojot psihologam un sociālam pedagogam paredzētus kabinetus, un iebūvējamo skapi arhīvam un iebūvējamos inventāra skapīšus 1.stāvā, iebūvējamo inventāra skapju izvietošanu 1.stāvā, nojaukt starpsienas klašu telpu izveidošanai piecās telpās 1.stāvā, 13 klašu telpu remontu trīs stāvos, nepieciešamības gadījumā ventilācijas sistēmas pārbūvi, atbilstoši telpu pārplānojumam, sanmezglu telpu remontu visos trīs stāvos, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņu.

Otrajā kārtā pretendentam jāparedz sporta ģērbtuvju remontu 2.stāvā, cauruļvadu aizsargāšanu ar tērauda aizsargcauruli krustošanās vietas ar mūra sienu un pārseguma paneli, visas inženierkomunikācijas vilkt cauri griestu un grīdu pārsegumiem, telpu griestu un sienu aizdare ar ugunsdrošo blīvējumu un kosmētiskā apdare pēc cauruļvadu montāžas, dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanu visā ēkā, ugunsdrošības signalizācijas demontāžu un montāžu atpakaļ, veikt būvmateriālu dzīves cikla novērtējumu un materiāla lietderību, atkritumu šķirošanas iespējas nodrošināt jau iekštelpās, būvdarbu apjomos paredzēt jaunu inventarizācijas lietas pasūtīšanu visai ēkai digitālā un papīra veidā.

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam būs jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 180 kalendārajām dienām.

Būvdarbus plānots uzsākt 2018.gada jūnijā.