Aizvadītajā domes sēdē 16.maijā deputāti atbalstīja divu zemesgabalu – Parka 3 un Brīvības 164 – pārdošanu uzņēmējiem, kuriem jau pieder līdzās vai uz tā esoši īpašumi.

Viens no tādiem pašvaldībai piederošiem apbūvētiem zemesgabaliem ir 20 505 m2 lielā teritorija Brīvības ielā 164, uz kura atrodas Oļegam Hramovam piederošā lielveikala "K-Senukai" ēka. Šo zemesgabalu Hramovs varēs iegādāties par pārdošanas cenu 168 700 eiro.

Savukārt uzņēmējs Aloizs Norkus par 10 000 eiro varēs no pašvaldības atpirkt 1247 m2 lielo starpgabalu Parka ielā 3, kas robežojas ar viņam piederošu nekustamo īpašumu, līdz ar to uzņēmējam pieder pirmpirkuma tiesības uz šo zemesgabalu.