Ar pilsētas domes 13.jūnija sēdes lēmumiem uzņēmējam Oļegam Hramovam iznomāta zemesgabala daļa blakus viņa īpašumam.

Uzņēmējs Oļegs Hramovs turpmāk nomās no pašvaldības zemesgabala Brīvības ielā 164a daļu 684 m2 platībā, blakus viņam piederošajam veikalam "K-Senukai".

Kā konstatējusi domes Nekustamā īpašuma pārvalde, veikals patvaļīgi bija aizņēmis šo teritoriju, ierīkojot tur nožogotu preču novietošanas laukumu.

Zemesgabala daļa Hramovam iznomāta uz pieciem gadiem.

Iepriekšējā, maija domes sēdē pašvaldība piekrita pārdot Hramovam par 168 700 eiro 20 505 m2 lielo apbūvēto zemesgabalu Brīvības ielā 164, uz kura atrodas viņam piederošā lielveikala "K-Senukai" ēka.