Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde, pamatojoties uz  vienošanos, anulējusi SEZ kapitālsabiedrības statusu SIA "Erke".

Pamatojoties uz Liepājas SEZ SIA "Erke" pērnā gada 3.decembra vēstuli "Par līguma darbības pārtraukšanu”, Liepājas SEZ valde nolēmusi anulēt 1999.gada 18.oktobrī LSEZ SIA "Erke" izdoto Liepājas SEZ uzņēmējsabiedrības apliecību Nr.20 par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un apstiprināt starp Liepājas SEZ pārvaldi un Liepājas SEZ SIA "Erke" 2014.gada 4.decembrī noslēgto vienošanos par noslēgtā līguma  pirmstermiņa izbeigšanu no 2015.gada 1.janvāra.

Lēmums saistīts ar uzņēma darbības pārtraukšanu.

Jau vēstīts, ka kopš 2014.gada gada marta "Erkes" kapitāla daļas pilnībā pieder Grobiņā reģistrētam uzņēmumam SIA "VIA-S Furniture". No iepriekšējiem īpašniekiem uzņēmums tika pārņemts ar milzīgām finansiālām problēmām. Plāns bija stabilizēt uzņēmuma finanšu situāciju un turpināt ražošanas procesu, taču tas neizdevās. 23.janvārī zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras iela 12, Liepājā, paredzēta "Erkes" mantas izsole.