Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde nolēmusi piešķirt SEZ kapitālsabiedrības statusu SIA "Vecās ostmalas biznesa parks".

SIA "Vecās ostmalas biznesa parks", kas apsaimnieko ap 4 ha lielu teritoriju (bijušais uzņēmums "Erke") Vecajā ostmalā, lūgumu piešķirt tai Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu iesniegusi 7.septembrī.

SEZ valde arī apstiprināja divus ar SIA "Vecās ostmalas biznesa parks" slēdzamo līgumu projektus – par komercdarbības SEZ teritorijā un par ražošanas telpu pielāgošanu atbilstoši telpu nomnieka plānotajai ražošanai.

Saskaņā ar uzņēmuma investīciju plānu, posmā no 2016. līdz 2020. gadam plānots investēt vismaz 1,3 milj. eiro, tajā skaitā esošo ražošanas telpu pielāgošanai uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī jaunu telpu izbūvei.

Pēc SEZ sabiedrisko attiecību speciālistes Līgas Ratnieces-Kadeģes sacītā SIA "Vecās ostmalas biznesa parks" šobrīd sakārtojusi apmēram vienu ceturtdaļu teritorijas, un vairāki investori gan no Latvijas, gan Lietuvas izrādījuši interesi par iespēju nomāt ražošanas vietu šajā teritorijā.

SIA "Vecās ostmalas biznesa parks" pieder Grobiņā reģistrētam uzņēmumam "SIA "Meža resursu serviss", kas savukārt pieder fiziskai personai Jānim Siliņam.

Portāls jau rakstīja, ka SIA "Vecās ostmalas biznesa parks" šobrīd dod 11 jaunas darbavietas un  ir piesaistījis piecus nomniekus, kas aizņem gan nelielu daļu no pieejamajām teritorijām un telpām. Industriālā parka teritorijā ir pieejamas visas inženierkomunikācijas t.sk. elektrības jaudas, bet galvenās priekšrocības ir izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī iespēja attīstīties.

SIA "Vecās ostmalas biznesa parks"  ir izstrādājis attīstības plānu, kas paredz demontēt daļu no vecajām ēkām un  izbūvēt 5 jaunas, kas varētu tikt pielāgotas  uzņēmēju vajadzībām.