Komunālās pārvaldes Ziemas dienests uzsācis diennakts dežūras, ceļinieki sagatavojuši tehniku un sāls krājumus, un apgalvo, ka ziema neradīs šķēršļus braucējiem.

Arī šogad iepirkumā par ielu uzturēšanu ziemā uzvarējis valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona Liepājas iecirknis, kas šos darbus veic jau daudzus gadus, un saskaņā ar iepirkumu turpinās to darīt līdz 2016. gada aprīlim.

Kā pastāstīja iecirkņa direktora vietnieks Armands Sanders, sāls ielu kaisīšanai no Vācijas atvesta lielos daudzumos, ap 2000 tonnu, kas varētu būt pietiekami visai sezonai. Tāpat arī tehnikas ielu tīrīšanai un kaisīšanai esot pietiekami, iegādāta arī viena jauna ielu kaisāmā automašīna, turklāt nepieciešamības gadījumā varēšot iesaistīt arī apakšuzņēmējus.

Šoziem ielu tīrīšana esot kļuvusi gan sarežģītāka, gan dārgāka, tāpēc, piemēram, sniega izvešanai Komunālā pārvalde rīkojusi atsevišķu iepirkumu, kura rezultāti šajā dienās taps zināmi.

Kā pastāstīja Komunālās pārvaldes vadītājs Jānis Neimanis, ar 1. novembri Ziemas dienests ir uzsācis diennakts dežūras, sastādīts dežurantu darba grafiks. Komunālā pārvalde arī vienojusies ar reģionālo meteoroloģijas dienestu par operatīvu laika prognožu piegādi. Informāciju par laika apstākļiem ziemas dienests apkopos četras reizes diennaktī. Tas ļaus labāk plānot ielu kaisīšanas darbus.

Zvanot uz ziemas dienesta dežuranta mobilo tālruni 22011963 vai diennakts fiksēto tālruni 63480751 (automātiskais atbildētājs), iedzīvotāji Komunālo pārvaldi var informēt par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā.

Uzturēšanas prioritāte ir noteikta maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta satiksmi, jo no šo ielu stāvokļa atkarīga autotransporta satiksmes funkcionēšana kopumā pilsētā. Vispirms tiks nodrošināta A, A1 un B klases ielu uzturēšana un tīrīšana.

Nosacītā līgumcena vienai ziemas sezonai ir Ls 746 205,15 (bez PVN), bet par visu līguma darbības laiku – Ls 2 984 820,60 (bez PVN).

Samaksu uzņēmējs gan saņems tikai par paveikto, to savukārt noteiks pasūtītājs, laika apstākļi un pilsētas budžeta iespējas. Ielu kaisīšanas un tīrīšanas tehnika šajā sezonā aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksēs tehnikas pārvietošanos pilsētā un būs papildu kontroles iespēja. GPS sistēmas dati tiks pievienoti rēķiniem par paveikto darbu apmaksu, informēja Komunālās pārvaldes preses sekretārs Aigars Štāls.

Šogad ziemas sezonā brauktuvju uzturēšanas darbu apmaksai rezervēts finansējums no ostas nodevām un Autoceļu fonda – Ls 550 000 apmērā, kā arī valsts dotācija tranzītceļu tīrīšanai pilsētas teritorijā – Ls 43 800 apjomā.

Tāpat kā iepriekšējos gados atsevišķās ielās tiks uzstādītas satiksmi ierobežojošas zīmes „Apstāties aizliegts” laika posmā no pulksten 22.00 līdz 7.00.

Autovadītāji un ikviens satiksmes dalībnieks arī aicināts saprast, ka ziemas apstākļos pilsētas ielas kādu laiku var būt slidenas un nenotīrītas. Ziemā vasaras apstākļus nav iespējams nodrošināt. No brīža, kad sāk snigt un veidojas apledojums, līdz mirklim, kad tiek notīrītas un nokaisītas brauktuves, paiet vairākas stundas. Tāpēc autobraucējiem ieteicams izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, automašīnām savlaicīgi uzlikt ziemas riepas, uzturēt tehniskā kārtībā transportlīdzekļu gaismas, kā arī braukt uzmanīgi. Un spēkratus novietot tā, lai tie netraucētu ielu kopšanas tehnikas darbus.

UZZIŅAI
Pakalpojuma sniegšanā plānots iesaistīt šādu tehniku:
•pretslīdes materiāla kaisīšanas automašīnas – 10 gab.
•frontālos iekrāvējus iekraušanai un sniega atstumšanai – 5 gab.
•greiderus – 3 gab.
•kravas automašīnas pašizgāzējus sniega izvešanai – 7 gab.

Tīrāmās platības:
•ielu brauktuvju garums – 219,23 km;
•ielu brauktuves ar kopējo abu joslu garumu – 407,86 km;
•laukumi – 5750 m2;
•veloceliņi – 54 142 m2, aptuveni 15 km. Kad pabeigs un ekspluatācijā nodos lielos ielu projektus, tad veloceliņu garums Liepājā pieaugs līdz 31 kilometram. Veloceliņu tīrīšanai izsludināts iepirkums.

Prognozējamais daudzums kaisāmajam materiālam:
•sāls un smilts maisījums – 8000 m3;
•mitrā sāls – 100 tonnas.

(Avots: Komunālā pārvalde)