Vēršam uzmanību, ka tuvākajās dienās solītais atkusnis var sagādāt dažāda veida apgrūtinājumus iedzīvotājiem, tāpēc aicinām būt atbildīgiem un sevišķi piesardzīgiem, dodoties pa pilsētas ielām, portālu informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Gājējus aicinām būt piesardzīgiem un vērīgiem, palūkojoties augšup uz māju jumtiem, lai laikus pamanītu potenciāli bīstamas vietas, kur izveidojušies sniega un ledus sanesumi. Šādos gadījumos aicinām gādāt par savu drošību un apiet bīstamās vietas.

Vienlaikus aicinām namu saimniekus būt atbildīgiem un laikus attīrīt ēku jumtus no sniega un ledus, jo kušanas procesā tas var krist un apdraudēt cilvēkus. Uzsveram, ka namu saimniekiem nekādā gadījumā nevajadzētu paļauties uz to, ka sniega un ledus sanesumi nokusīs paši. Ja sanesumi rada bīstamību, namīpašniekam ir nekavējoties jārīkojas, lai tā tiktu novērsta. Līdz jumtu attīrīšanai, bīstamajām vietām jānorobežo gājēju un transportlīdzekļu piekļuve. Novilktās lentes un brīdinājuma zīmes neatbrīvo namīpašnieku no atbildības, ja kaut kas gadās citas personas īpašumam vai veselībai.

Tāpat atgādinām vecākiem runāt ar saviem bērniem par drošību pie ūdenstilpēm, uz kurām izveidojusies ledus kārta.