Ceturtdienas, 2023. gada 24. augusta, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktoru apstiprināja Jāni Neimani, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Atbilstoši Publisko aģentūru likumam 2023. gada 29. jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss uz Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktora amatu, uz kuru pieteicās divi pretendenti. Ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu tika izveidota pretendentu atlases komisija. Par atbilstošāko kandidatūru atzīts līdzšinējais Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vadītājs Jānis Neimanis. Jaunais vadītājs darbu aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" sāks 2023. gada 1. septembrī.

Neimanis vadīja Komunālo pārvaldi no 2011. gada. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, kā arī ekonomikas maģistra grādu  apakšprogrammā Reģionālā attīstība un pārvalde.

Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" darba nepārtrauktību līdz jauna iestādes vadītāja amatā apstiprināšanai, par iestādes vadītāja darba pienākumu izpildītāju tiek iecelts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vadītāja vietnieks Mārtiņš Jākobsons.

Atbilstoši Pašvaldību likumam iestāžu vadītāji amatos tiek iecelti un atbrīvoti no amatiem ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu.