Portāls saņēmis Valsts vides dienesta atbildi par to, kāpēc tas atcēla Reģionālās vides pārvaldes lēmumu par TEC būvgružu izvešanu no SIA „Laskana” teritorijas.

Kā teikts Valsts vides dienesta (VVD) skaidrojumā, 2013.gada 30.aprīlī dienests saņēmis LSEZ SIA "Laskana" iesniegumu, ar ko tā apstrīdēja Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes uzdoto rīkojumu – līdz 2014.gada 1.septembrim nodot teritorijā ievestos atkritumus (nojauktā TEC skursteņa un citu būvju būvgruži) uzņēmumam, kuram ir tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu.

Reizē ar apstrīdēto rīkojumu LSEZ SIA "Laskana” bija arī norādīts, ka bīstamie atkritumi – azbestu saturoši šīfera gabali – jānodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kam ir izdota atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Šo VVD rīkojumu "Laskana” nebija apstrīdējusi.

„Izvērtējot lietas apstākļus, Valsts vides dienests par prioritāti izvirzīja vides aizsardzību. Sekojoši, ņemot vērā, ka inertie ražošanas atkritumi (būvgruži) teritorijā jau bija ievesti un to izmantošanas mērķis bija celtniecības materiāls teritorijas labiekārtošanai, kas pēc būtības nav prettiesisks, Valsts vides dienests nolēma atļaut atkritumu atstāšanu teritorijā.

Tika izvērtēts, ka konkrētajā gadījumā atkritumu izvešana radītu lielāku kaitējumu videi nekā to atstāšana,” teikts VVD atbildē.

Pārvalde uzskata: ir būtiski, ka LSEZ SIA "Laskana" nav apstrīdējusi rīkojumu, kas uzliek pienākumu izvest bīstamos atkritumus, piekrītot šādam rīkojumam. Rezultātā teritorijā atstāti vienīgi tādi ražošanas atkritumi, kas nav bīstami.

„Neskatoties uz to, ka videi mazāks kaitējums tiek nodarīts inertos ražošanas atkritumus (būvgružus) atstājot teritorijā, Valsts vides dienests šādu LSEZ SIA "Laskana" rīcību (atkritumu ievešana bez atļaujas) uzskata par prettiesisku un 2013.gada 17.jūlijā Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde ir piemērojusi LSEZ SIA "Laskana" naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 75.panta pirmo daļu” atbildē portālam raksta VVD Administratīvā departamenta Lietvedības daļas vecākā lietvede Andra Strazdiņa.

Iepriekš jau rakstījām, ka, nojaucot veco Liepājas Termoelektrocentrāles (TEC) skursteni, būvgruži netika nodoti reģionālajā atkritumu izgāztuvē „Ķīvītēs”, bet izbērti LSEZ SIA „Laskana” teritorijā Liepājas ezera pļavās starp Fēniksa ielu un Jauno ielu.