No 15.augusta līdz 31.oktobrim Kurzemes piekrastē norosināsies apaļā jūrasgrunduļa pētnieciskā zveja, kurai aicināti pieteikties vietējie zvejnieki, aģentūra LETA uzzināja Ventspils pašvaldībā.

Lai izvērtētu apaļā jūrasgrunduļa zvejas iespējas rudens periodā un sniegtu zinātniski pamatotu rekomendāciju Zemkopības ministrijai, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" sadarbībā ar piekrastes zvejniekiem plāno veikt apaļā jūrasgrunduļa pētniecisko zveju. Pētnieciskās zvejas veikšanai institūts aicina pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus, kas veic zveju Rucavas, Nīcas, Medzes, Vērgales, Sakas, Jūrkalnes, Užavas, Vārves, Tārgales pagastos, kā arī Ventspilī un Liepājā.

Lai pieteiktos pētnieciskajai zvejai, zvejniekam vai zvejas uzņēmumam institūtam jāiesniedz parakstīts pieteikums. Katra pagasta vai pilsētas teritorijā pētniecisko zveju veiks ne vairāk kā viens zvejnieks vai zvejas uzņēmums. Ja vienā pagastā vai pilsētā būs pieteikušies vairāki zvejnieki, priekšroka būs tam, kam 2018.gadā ir bijusi lielāka apaļā jūrasgrunduļa kopējā nozveja.