Par vienu no Liepājas skaistākajām tiek saukta Dzintaru iela. Taču, pastaigājot pa to, var ieraudzīt arī daudz “nesmukumu”. Vai tā tam ir jābūt?

To portāls jautāja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālistam Aigaram Štālam, kurš nebija slinks, un arī pats apskatīja uzrādītos “nesmukumus” krustojumos ar Kalēju ielu, Sūnu ielu, Arnolda ielu.

"Vakar biju tur piebraucis. Papildus redzams, ka ietvju netīrumi tur slaucīti uz gūlijām un ielas braucamās daļas. Bez tam atsevišķu gruntsgabalu īpašnieki izlikuši melnos atkritumu maisus ar saviem sadzīves atkritumiem, cerot, ka "dome savāks"..."

Portāla jautājums: Kas ir izdedžu vai tiem līdzīgā materiāla taisnstūris Sūnu ielas segumā, kas piegružo visu tuvējo apkārtni un traucē gājējiem?

Atbilde: Šeit ir veikti "Latvijas gāzes" komunikāciju mezgla remontdarbi. Ir sagatavots pagaidu segums; tiek gaidīts brīdis, kad varēs uzklāt karstā asfaltbetona seguma kārtu. (Šobrīd segums ap komunikāciju aku ir atjaunots)

Jautājums:  Kas tas par melnu stabu uz Kalēju ielas un Dzintaru ielas stūra bez redzamas funkcijas? Vai tas arī aizmirsts, tāpat kā tornis Peldu ielā?

Atbilde: Šajā vietā atrodas darvota metāla caurule, kas, iespējams, ir kalpojusi kā balsts kādu atsaišu stiprināšanai virs zemes. Nekādas apakšzemes komunikācijas caurulei, kas varētu kalpot kā ventilācijas izeja, šajā gadījumā nav pieslēgtas. Pēc vietas atkārtotas apsekošanas šī caurule tiks demontēta.

Jautājums: Kāpēc grants seguma šķērsielas (Kalēju, Arnolda, Sūnu u.c.) un to pieslēgums asfaltētajai Dzintaru ielai ir tik nekopts – putekļi, lielie grants akmeņi līdz Dzintaru ielas vidum, gājējiem, šķērsojot brauktuvi pie šīm grants seguma ielām, jābojā apavi, jālaipo starp akmeņiem un peļķēm lietus laikā, jāelpo putekļi sausā laikā?

Atbilde: Nav iespējams izvairīties no situācijas, kad grants un asfaltbetona seguma savienojumos uz asfaltbetona nokļūst smilts, akmeņi un putekļi. To koncentrācija konkrētā laikā un vietā atkarīga no ielas un ietvju tīrīšanas intensitātes un kultūras, un transportlīdzekļu pārvietošanās biežuma. Risinājums: nepieciešams noasfaltēt arī grants seguma ielas.

Jautājums: Šo ielu krustojumā ar Dzintaru ielu atrodas gūlijas, kas jāuztur kārtībā Komunālajai pārvaldei, taču tās vienmēr, jebkurā gadalaikā, ir ar kaut ko apbirušas un piebirušas, regulāri tur birst iekšā vai tiek ieskalota grants. Vai vieglāk ir tīrīt kanalizācijas caurules, nekā izdarīt tā, lai gūlijas pastāvīgi neatrastos zem grants kārtas?

Atbilde: Lai novadītu iespējami vairāk lietus notekūdeņus no ielas klātnes, lietus ūdens uztvērējakas tradicionāli atbilstoši inženiertehniskajiem risinājumie tiek būvētas ielu segumu zemākajās vietās. Apsekojot vietu dabā, pārvaldes speciālisti konstatēja, ka lielākās grants seguma daļiņas uzkrājušās uztvērējakas restītes spraugā, kas arī ir šo notekrestīšu uzstādīšanas mērķis, lai ilgāku laiku pašu uztvērējaku uzturētu tīru.  

Šādās uztvērējakās atrodas nosēddaļa, kur uzkrāties smalkākām daļiņām,līdz ar to ir nodrošināta kolektora tīrība. Šobrīd konkrētajā vietā problēmas ar uztvērējakas nosēddaļas un tās kolektora pievada tīrību, kā arī lietus notekūdeņu aizvadīšanu tur nav konstatētas.