Šonedēļ pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma būvnieki ir uzsākuši ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijas darbus saskaņā ar Liepājas būvvaldē akceptētu paskaidrojuma rakstu un ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ēka, kas atrodas Liepājas vēsturiskajā centrā un kas ir viena no vecākajām ēkām pilsētā, jo celta ap 1750. gadu – kā dzīvojamā māja ar noliktavām puspagrabā, ilgstoši nav uzturēta pienācīgā kārtībā.

Ēkas konservācijas projekts, kas izstrādāts saskaņā ar iepriekš veikto ēkas vizuālo un tehnisko apsekošanu, paredz liela apjoma sadzīves atkritumu/gružu izvešanu no telpām, lai atslogotu pārsegumus; puspagrabā ar papildus balstiem nostiprināt koka pārsegumus; tīrīt, apstrādāt un aizmūrēt cokola laukakmeņu sienas šuves un izdrupušās vietas; pie ielas puses un abu ēkas galu fasādēm stiprināt metāla sietu, lai saturētu koka detaļas; aizdarīt durvis un logus, lai ēkā nevarētu iekļūt nepiederošas personas un paveikt virkni citu darbu.


Darbi ir uzsākti pēc tam, kad pilsētas Dome šā gada 23. aprīlī Komunālo pārvaldi noteica par aizvietotāju iestādi, lai īpašnieku vietā novērstu apdraudējumu, ko rada bīstamās konstrukcijas un būvelementi.  Ēkas kopējais fiziskais nolietojums ir vairāk nekā 75 procenti un liela daļa tās konstrukciju ilgstoši ir bijušas pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai.

Pagaidām darbu izmaksas tiks segtas no Komunālās pārvaldes budžeta, bet pēc tam tiks piedzītas no īpašniekiem.

Lai gan ēka ir ar augstu nolietojuma pakāpi, faktiski avārijas stāvoklī un īpašnieki apsvēra iespēju to nojaukt, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) šādu risinājumu neatbalstīja.

2019.gada 5.februārī Būvvaldē ieradās NKMP pārstāvji un atkārtoti vērsa īpašnieku un Būvvaldes uzmanību, ka nav pieļaujama ēkas  nojaukšana, ir jāveic konservācija, kā arī rekomendēja, pirmkārt, veikt grūstošas durvju ailas cokola stāvā nostiprināšanu ielas pusē.

2019.gada 8.maijā būvvalde ar savu lēmumu minētās ēkas īpašniekiem uzdeva trīs mēnešu laikā pabeigt konservācijas darbus saskaņā ar akceptētu projekta dokumentāciju, taču šis uzdevums netika paveikts.