Pagājušā gada maijā pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma būvnieki uzsāka ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijas darbus. Tāds lēmums tika pieņemts, jo ēka, kas atrodas Liepājas vēsturiskajā centrā un kas ir viena no vecākajām ēkām pilsētā – celta ap 1750. gadu kā dzīvojamā māja ar noliktavām puspagrabā, ilgstoši netika uzturēta pienācīgā kārtībā, un faktiski bija avārijas stāvoklī.


Nojaukt ēku, kā vēlējās īpašnieki, neatļāva Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).


Aizvadītajā domes sēdē – 22. aprīlī – gadu pēc tam, kad pašvaldība uzdeva Komunālajai pārvaldei pasūtīt projektu un gādāt par ēkas iekonservēšanu, deputāti pieņēma lēmumu piedzīt izdevumus par projekta izstrādi un konservācijas darbiem no katra ēkas īpašnieka, atbilstoši viņam piederošajām daļām.


Ēkas konservācijas projektu izstrādāja SIA "V projekts", Uldis Vecvagars, bet būvdarbus veica SIA "Smaile L", atbildīgais būvdarbu vadītājs Andris Osvalds.


Būvdarbu izmaksas, kā sēdē ziņoja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, bijušas 14 871,06 eiro, savukārt projekts izmaksājis 3 276 eiro.


Pēc Egmaņa sacītā, ar vienu no īpašniekiem ir noslēgta vienošanās par izdevumu apmaksu 2 796,99 eiro apmērā līdz šā gada 15. jūlijam. Atlikusī summa tiks piedzīta no pārējiem īpašniekiem turpmākajos gados.


Viens no ēkas īpašniekiem ir juridiska persona – SIA, kurai pieder 1588/3004 domājamās daļas. No šī īpašnieka tiks piedzīti 7861,27 eiro par veiktajiem būvdarbiem un 1726,96 eiro par projekta izstrādi.


Izdevumi tiks piedzīti arī no pārējiem īpašniekiem, atbilstoši tiem piederošajām ēkas daļām.