Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta "Riverways" ietvaros atsākta un līdz maija beigām turpināsies Cietokšņa kanāla krasta daļas sakopšana.

Kā informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, pagājušā gada novembrī tika uzsākti un šobrīd turpinās Cietokšņa kanāla krasta sakopšanas darbi – aptuveni 10 metrus platā joslā no krasta tiek izcirsti krūmi, no kanāla izcelti kritušie koki un  posmā no Grīzupes ielas līdz kanāla ietekai jūrā (kopumā 8 km garā krasta teritorijā) savākti atkritumi. Šos darbus veic uzņēmums SIA "ARSA 1".

Pēc sakopšanas darbu pabeigšanas Cietokšņa kanāla krastā tiks atjaunotas divas atpūtas vietas, kā arī izveidota jauna atpūtas vieta pie Grīzupes ielas. Projekta ietvaros tiks izvietoti arī informācijas stendi un norādes zīmes.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta "Riverways" (Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā) īstenošana nodrošinās pilsētas laivošanas maršruta "Cietokšņa kanāls" attīstību un popularizēšanu gan iedzīvotāju, gan pilsētas viesu vidū.

Projekta "Riverways" Liepājai atvēlētais budžets ir 34 719 eiro, no kuriem 83% jeb 28 816,77 eiro finansēs Eiropas Savienība un 5902,23 eiro Liepājas pašvaldība. Projektā pavisam ir iesaistījušies 39 partneri – Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni un tajos esošās pašvaldības, kā arī pašvaldības no Igaunijas.

Projekta "Riverways" mērķis ir uzlabot apstākļus ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā, izstrādāt jaunus tūrisma produktus, nodrošināt atpazīstamību esošajiem, kā arī attīstīt atpūtas vietas ūdenstilpņu krastos.