Marta beigās bez rezultātiem noslēdzās iepirkuma konkurss, kas paredz atpūtas vietas izveidi pie Cietokšņa kanāla. Tagad ir atrasts uzdevuma izpildītājs.

Ir atrasts uzņēmējs, kas iekārtos atpūtas vietu. Iepirkumu uzraudzības mājaslapā 22.aprīlī publicēts paziņojums par noslēgto līgumu iepirkumam "Par atpūtas vietu labiekārtošanu". Par līgumcenu 3270 eiro (bez PVN) darbus apņēmusies veikt SIA „Taku meistars”, kura reģistrēta Skrundas novadā.

Pēc izsludinātā iepirkuma, kas noslēdzas bez rezultātiem, domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Eņģele informēja, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, atkārtoti iepirkums tiek organizēts kā sarunu procedūra. 2.aprīļa iepirkumu komisijas sēdē tika apstiprināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu iepirkumam "Par  atpūtas vietu labiekārtošanu" (LPP 2014/34). Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu iepirkumam iespējamajiem piegādātājiem saglabāja iepriekšējam iepirkumam identiskas prasības, un uzaicinājums tika nosūtīts trim iespējamajiem piegādātājiem.

Līgums paredz atpūtas vietu atjaunošanu, izveidi un informācijas stendu, ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu.

Atpūtas vietu labiekārtošana pie Cietokšņa kanāla ir daļa no Latvijas – Igaunijas pārrobežu projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)".