Līdz ar peldošās laivu piestātnes uzstādīšanu Liepājas ezerā, Ezermalas ielā, ir noslēgušies Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas plānotie labiekārtošanas darbi.

Tie notika projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)" ietvaros, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Piestātne izveidota, lai aktīvā tūrisma cienītājiem, zvejniekiem un citiem interesentiem nodrošinātu piekļuvi Liepājas ezeram un uzlabotu laivu ielaišanas iespējas ezerā. Peldošo laivu piestātni piegādāja un uzstādīja IK "Logistika impex", kas darbus veica par 8 674 eiro bez PVN.

Tāpat projekta "Riverways" ietvaros tika veikti Cietokšņa kanāla krasta sakopšanas darbi. Aptuveni 10 metru platā joslā no krasta izcirsti krūmi, no kanāla izcelti kritušie koki un  posmā no Grīzupes ielas līdz kanāla ietekai jūrā (kopumā 8 km garā krasta teritorijā) savākti atkritumi. Šos darbus veica SIA "Arsa1".

Projekta realizācijas laikā Cietokšņa kanāla krastā ir atjaunotas divas atpūtas vietas (pie redāna un Ziemeļu fortiem) un izveidota jauna atpūtas vieta pie Grīzupes ielas. Tāpat projekta ietvaros ir izvietoti divi informācijas stendi (atpūtas vietā pie Grīzupes ielas un Ziemeļu fortos) un norādes zīmes. Šos darbus veica uzņēmums SIA "Taku meistars".

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta "Riverways" īstenošana tāpat ir nodrošinājusi pilsētas laivošanas maršruta "Cietokšņa kanāls" attīstību un popularizēšanu gan iedzīvotāju, gan pilsētas viesu vidū.

Projekta "Riverways" Liepājai atvēlētais budžets bija 34 719 eiro, no kuriem 83% jeb 28 816,77 eiro finansēja Eiropas Savienība un 5 902,23 eiro – Liepājas pašvaldība.

Projektā bija iesaistījušies 39 partneri – Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni un tajos esošās pašvaldības, kā arī pašvaldības no Igaunijas.

Projekta "Riverways" mērķis vērsts uz ūdenstūrisma apstākļu attīstības uzlabošanu un ūdenstūrisma konkurētspējas Latvijā un Igaunijā paaugstināšanu, jaunu tūrisma produktu izstrādāšanu, atpazīstamības nodrošināšanu jau esošajiem tūrisma produktiem, kā arī ūdenstilpņu krastos esošo atpūtas vietu attīstīšanu.