Pagājušajā gadā ar projekta "Riverways" atbalstu tapa atpūtas vieta pie Cietokšņa kanāla. Šogad uzmanība pievērsta Liepājas ezeram, kur veidos laivu piestātni.

Kā liecina informācija Iepirkumu uzraudzības birojas mājaslapā, līdz 15.aprīlim var iesniegt piedāvājumus peldošas laivu piestātnes izveidei Liepājas ezerā. Tā atradīsies pretī īpašumam Ezermalas ielā 3B. Šis objekts, tāpat kā pērn atpūtas vieta pie Cietokšņa kanāla, finansēts arī no ERAF līdzekļiem, projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" ("Riverways") ietvaros.

Laivu piestātne, ko veidos divas savstarpēji savienotas 2x5m peldošas platformas, jāizveido līdz 10.jūnijam.  Saskaņā ar tehnisko specifikāciju katras platformas celtspējai jānodrošina 4 – 5 cilvēku vienlaicīga atrašanās uz platformas. Visiem koka elementiem jābūt ēvelētiem, stiprinājumiem – vandāldrošiem. Ņemot vērā iespējamās ūdens līmeņa svārstības Liepājas ezerā,  konstrukcijām jānodrošina pārejas laipas un platformu pārvietojumus vienlaicīgi ar ūdens līmeņa svārstībām. Peldošās platformas un laipa uzstādāmas ar iespēju tās demontēt uz ziemas sezonu.

Projekta "Riverways" mērķis ir veicināt ūdenstūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā. Saskaņā ar informāciju Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā, partnerību projektā veido 32 institūcijas, apgūstot vairāk nekā 2 miljonu lielu budžetu, investējot vides sakārtošanā ap upēm un atpūtas vietu infrastruktūrā, upju un uzņēmumu apsekošanā, jaunu tūrisma produktu izveidē, kā arī mārketinga materiālu sagatavošanā.