Lai gan jau maija nogalē tika noslēgts līgums ar iepirkuma "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" uzvarētāju, laukums, kurā jāuzstāda atrakcija, vēl joprojām stāv tukšs.

Kā portāls irliepaja.lv uzzināja Attīstības pārvaldē, šobrīd notiek atrakcijas projektēšanas darbi – projektētājs dokumentāciju ir iesniedzis Būvvaldē un kuru katru brīdi būs vai nu saskaņojums vai norādes, kas jāprecizē vai jānomaina.

Tiklīdz Būvvalde projektu saskaņos, varēs uzsākt būvdarbus, jo gan projektēšanu, gan izbūvi veic viens uzņēmums.

Jaunās bērnu rotaļu laukuma atrakcijas izbūve jāveic līdz šā gada 31. augustam. Lai darbus paspētu veikt noteiktajā termiņā, tiem jāsākas tuvākajā laikā.

Laukuma centrālais elements būs bāka ar slidkalniņiem, tai apkārt būs izvietoti citi rotaļu laukuma elementi – šūpoles, 3D "astoņkājis", pusbumbas, karuselis u.c.

Laukums tematiski saskanēs ar blakus esošajiem laukumiem, kuri veidoti atbilstoši tematikai "Jūra".

31. maijā pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar iepirkumā "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" izvēlēto būvnieku un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāju SIA "Fixman" par rotaļu laukuma izveidi par kopējo līguma cenu 141 900,00 eiro (bez PVN).

Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka aprīlī noslēdzās pašvaldības atkārtoti izsludinātais iepirkums – atklāts konkurss – par rotaļu laukuma "Jūra" izveidi Jūrmalas parkā, kurā piedāvājumus bija iesnieguši pieci pretendenti.


Lai gan pirmajā reizē konkursā tika iesniegti sešu pretendentu piedāvājumi, konkurss tika izbeigts, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilda noteiktajām prasībām.