Uzņēmums SIA "Fixman" pēc pašvaldības pasūtījuma Lāčplēša dārzā Karostā ir pabeidzis uzstādīt jaunus bērnu rotaļu laukumu elementus, pirms tam ieklājot drošu laukuma segumu. Pagājušajā nedēļā iekārtas ir pieņemtas ekspluatācijā, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Jaunie elementi Lāčplēša dārzā uzstādīti blakus esošajām rotaļu iekārtām, paplašinot mazo rotaļāšanās iespējas.

Iekārtas ir daudzfunkcionālas, piemērotas bērniem vecumā no viena un vairāk gadiem, tās attīsta bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustību daudzveidību, stiprinā roku un kāju izturību.
 
Rotaļu komplekss Lāčplēša dārzā ir veidots atbilstoši vienotai tematikai – "Vējš". Tie ir dažādi kāpelēšanas elementi, līdzsvara tiltiņi, virves un platformas.

Laukuma segumā ir iestrādātas notis un iecienītās bērnu spēles "Klasītes" cipari, kas ir  "izsvaidīti", jo no zemes tos "atrāvis un aizpūtis vējš".
 
Te ir arī jaunas šūpoles, informācijas stends ar iekārtu lietošanas noteikumiem un laukuma labiekārtojuma elementi: atkritumu urnas, soliņi, velonovietnes.

Jaunās iekārtas Lāčplēša dārzā papildinātas ar dekoratīviem elementiem, kas atgādina Liepājas himnas vārdus un tēlus – Telefonists un Vārna;  papildus – nosacītā ceļu satiksmes zīme "Uzmanību, vējš!" un vēja rādītājs.


Laukuma elementu risinājumi, segumi, materiāli, stiprinājumi un pārklājumi izvēlēti ar tā, lai tie būtu droši pret vandāļiem, pret apzīmēšanu, lai tos būtu viegli uzturēt vai remontēt. Visi elementi atbilst drošības sertifikātu prasībām.

Darbi Lāčplēša dārzā paveikti kopš augusta.

Šobrīd Jūrmalas parka bērnu laukumā "Fixman" uzstāda vēl vienu rotaļu iekārtu kompleksu – darbi, kas arī sākti augustā,  jau tuvojas finišam. Šeit topošais komplekss būs veidots pēc vienojošas tēmas – "Jūra".
Nākamajā gadā jaunu bērnu laukumu pašvaldība plāno izveidot Aisteres ielā 1 un 2022. gadā ar jaunām iekārtām papildināt rotaļu laukumu Vērgales ielā 3.

Kopskaitā Liepājā šobrīd ir 16 pašvaldības izveidoti, attīstīti un uzturēti rotaļu laukumi.