Noslēdzies pašvaldības 10.martā izsludinātais iepirkums – atklāts konkurss – par rotaļu laukuma "Jūra" izveidi Jūrmalas parkā*.


Otrdien, 11.aprīlī, Iepirkumu komisijai atverot iesniegtos piedāvājumus, noskaidrojās, ka pavisam saņemti pieci piedāvājumi. 5. un 6.aprīlī pieteikumus iesniegušas SIA "Fixman" – par summu 141 900 eiro, SIA "GoPlay" – par summu 133 584,60 eiro, SIA "JLD" – par summu 140 204,50 eiro un SIA "Jūrmalas mežaparki" – par summu 131 311,51 eiro. Kā piektais 11.aprīlī iesniegts SIA "Gumi Mix Group" piedāvājums par summu 143 500 eiro.

Paredzamā līgumcena bija 145 715 eiro.

Pēc tam, kad Iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par konkursa uzvarētāju un noslēgusi līgumu, saskaņā ar nolikumu, darbi būs jāpaveic 120 dienu laikā.

Iepirkuma nolikumā teikts, ka pretendents savā piedāvājumā ņem vērā rotaļu laukuma tematisko virzienu – "Jūra" – un paredz elementus vai vizuālu risinājumu tematiskā virziena atspoguļošanai. Paredzot rotaļu laukuma vizuālo risinājumu, tam jāiekļaujas apkārtējā vidē. Daudzfunkcionālajam rotaļu kompleksam vai vairāku kompleksu risinājumam jābūt paredzētam gan maziem bērniem līdz trīs gadu vecumam, gan pusaudžiem. Tajā jābūt vismaz divām platformām, kas savā starpā savienotas ar dažādiem kāpelēšanas elementiem. Centrālajam tornim jābūt ne augstākam par septiņiem metriem un ne zemākam par 5,50 metriem, kompleksā jābūt vismaz vienam slidkalniņam, kas augstāks par 1,20 metriem un vismaz vienam, kas zemāks par metru, tāpat jābūt vismaz vienam tuneļveida slidkalniņam, dažādiem kāpelēšanas elementiem, papildelementiem u.tml. Tāpat pretendentam ir jāizveido segums zem rotaļlaukuma.


Objekta izvietošanai kopējā pieejamā teritorijas platība ir aptuveni 468 m2.


Iepriekš tika plānots, ka rotaļu laukums varētu tikt atklāts 2023. gada vasarā.


Jau vēstīts, ka lēmumu par jaunas atrakcijas izveidi Jūrmalas parka bērnu rotaļlaukumā deputāti pieņēma pagājušajā gada vasarā, lai līdz 1.augustam varētu iesniegt projekta pieteikumu  un saņemt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu.  


2021.gadā tika demontēta Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā esošā atrakcija "Pirātu kuģis", kas savu laiku – 18 gadus – bija jau nokalpojusi un nolietojusies.


Atrakcija tika demontēta pēc SIA "Play Inspect", kas veica ekspertīzi visām pilsētai piederošajām atrakcijām, sniegtajiem ieteikumiem par to, kādus atjaunošanas, elementu nomaiņas vai citus neatbilstību novēršanas darbus nepieciešams veikt bērnu laukumos, ielu vingrošanas aprīkojuma un trenažieru atrašanās vietās.


* Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" Nr. 22-02-FL03-F043.0207-000004 ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" rīcībā "Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā" ietvaros.