Lai arī lēni, bet pašvaldība soli pa solim atkal virzās koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūves virzienā. Top kārtējais būvprojekts, ko šoreiz izstrādā "Livland Group".

Iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā" noslēdzās jau februārī, kad iepirkumu komisija noslēdza līgumu ar uzvarētāju – SIA "Livland Group". Konkursā piedalījās vēl seši pretendenti, tostarp SIA "REM PRO" no Daugavpils, kas uzvarēja 2016.gada nogalē izsludinātajā iepirkumā, taču nekvalificējās, jo izrādījās, ka uzvarētājam trūkst paša galvenā – arhitekta. Ar būvvaldes piesaistīto arhitektu Agri Padēli-Līnu, kurš izstrādāja vadlīnijas koncertdārza rekonstrukcijai, "REM PRO" arī nevēlējās sadarboties, un tā iepirkums beidzās bez rezultāta.

Taču šajā reizē aina izskatās cerīgāka, saka pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns, kas ar iepirkuma uzvarētāju nupat ticies un runājis pirmajā būvprojektēšanas sapulcē. "Livland Group" piesaistījis arhitektu Miku Lejnieku, akustiķi Andri Zabrauski – cilvēkus, kuri pēc galvenā arhitekta teiktā "nosaka kvalitāti". Turklāt obligāts nosacījums būvprojekta izstrādātājiem ir ņemt vērā Agra Padēļa-Līna izstrādātās vadlīnijas "Pūt, vējiņi!" pārbūvei, kas, pēc Kalna sacītā, ir ļoti precīzas un detalizēti nosaka gan būves arhitektonisko risinājumu, gan dārza veidolu.

"Projektētājam būtībā ir tikai jāprecizē tas, kas jau sazīmēts".

Kopējā līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir 89 000 (bez PVN) eiro. Būvprojektam jābūt pabeigtam un saskaņotam 285 dienu laikā. Saskaņā ar noslēgto līgumu maija sākumā jau vajadzētu būt izstrādātām būvprojektam minimālā sastāvā un provizoriskai būvdarbu izmaksu tāmei.

Konkursā savus piedāvājumus bija iesnieguši vēl seši pretendenti – SIA "MODUS-R", SIA "Arhitektu birojs Krasts", Piegādātāju apvienība SIA "Būvdizains" un SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs, SIA "REM PRO", SIA "virtu", taču viņu cena pārsniedza "Livland Group" piedāvāto.

Ja nav šaubu, ka projekts noteikti tiks izstrādāts, un, atšķirībā no 2012.gadā Andrim Kokinam pasūtītā grandiozā projekta, kura būvizmaksas bija gandrīz seši miljoni latu, pat būs realizējams, tad pagaidām nav skaidrs, vai pašvaldībai pietiks līdzekļu arī šāda, ne tik grandioza projekta īstenošanai (būvdarbiem paredzētais finansējums ir 1 100 000 eiro).

2015.gadā, cerot uz ERAF finansējumu, pašvaldība koncertdārzu, kas bija nodots SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams", pārņēma savā ziņā, bet biedrības namam nodeva lietošanā.

Koncertdārzs "Pūt, vējiņi!" projektēts 1961.gadā, būvniecība pabeigta 1964. gada vasarā. 80. gados rekonstruēta koncertdārza skatītāju zona (pārbūves autors bija Agris Padēlis-Līns). Joprojām "Pūt, vējiņi!" ir sliktā tehniskā stāvoklī.