Valdība 20.decembrī apstiprināja projektus, kas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) varētu saņemt finansējumu 35 125 868 eiro. Liepājai no tiem paredzēti 4,8 miljoni.

Tie ir projekti, kas paredz saglabāt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus.

Kā portālu informēja Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, runa ir par trim projektu idejām, ko Liepājas pašvaldība iesniedza vērtēšanai sadarbībā ar vēl trim pašvaldībām – Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas.

"Liepāja šajā projektā ir vadošais partneris, esam iecerējuši īstenot trīs objektu saglabāšanu – Sv.Trīsvienības katedrāli, Pētera I namiņu jeb Hoijeres viesnīcu un koncertdārzu "Pūt, vējiņi""

Pēc Ābola sacītā, visas trīs projektu idejas ir atbalstītas tā sauktajā otrajā atlases kārtā, un tagad tikai atliek gaidīt, kad Kultūras ministrija un Vides un reģionālās attīstības ministrija izsludinās tehnisko projektu iesniegšanu.

"Cerēsim, ka tas notiks nākamā gada pirmajā pusē."

Jau iepriekš vēstīts, ka Trīsvienības katedrāles fasādes renovācijai būtu nepieciešami 1,35 miljoni eiro, savukārt Pētera I namam no ERAF plānoti 1,6 miljoni eiro.

Projektu iesniegumu iesniedzēju sarakstā norādītais kopējais piešķiramais ERAF finansējums pirmās atlases kārtā ir 20 150 000 eiro, savukārt otrajā atlases kārtā – 14 975 868 eiro.

Patlaban pirmās atlases kārtas nesadalītais finansējums ir 40 555 eiro un otrās atlases kārtas – 24 132 eiro. Lēmums par nesadalīto finansējumu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi.

Projektu iesniedzēju sarakstā pirmajā atlases kārtā ir iekļautas sešas idejas, tostarp piešķiramais finansējums 6 000 000 eiro projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos", kuru iesniegusi Siguldas novada dome, kas sadarbībā ar citām Vidzemes pašvaldībām un organizācijām vēlas īstenot vairāku nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu attīstīšanu un saglabāšanu.

Starp projektu iesniedzējiem ir Daugavpils pilsētas dome un tās sadarbības partneri. Projekta "Rīteiropas vērtības" īstenošanai piešķiramais finansējums ir 5 000 000 eiro. Kuldīgas novada domei piešķiramais finansējums projektam "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti" ir 3 150 000 eiro, savukārt Jelgavas pilsētas domes projekta īstenošanai piešķirti 2 500 000 eiro, Alūksnes novada domei – 2 000 000 eiro un Jēkabpils pilsētas domei – 1 500 000 eiro.

Projektu iesniedzēju sarakstā otrajā atlases kārtā iekļauti četri projekti. Liepājas pilsētas domei piešķiramais finansējums ir 4 800 000 eiro, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei "Ventspils muzejs" – 4 500 000 eiro, Jūrmalas pilsētas domei – 3 140 000, savukārt Carnikavas novada domei – 2 535 868 eiro.

Kultūras ministrijai līdz 2017.gada 28.februārim jāiesniedz Finanšu ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai informācija par katra projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un naudas plūsmu pa gadiem un finansējuma avotiem sadalījumā pa projektiem, ziņo BNS.