Ceturtdien, 9.novembrī, Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputātu lielāko aktivitāti raisīja darba kārtības jautājums ar numuru 9: "Projekta "Liepājas Universitātes skvēra un piegulošās teritorijas labiekārtojums" vizualizāciju prezentācija."


Kā noprotams, šis bija tāds kā starpposms, lai noskaidrotu deputātu viedokli par SIA "Livland Group" piedāvāto vizuālo risinājumu. Pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs vizualizācijas prezentēt bija aicinājis projekta autorus no SIA "Livland Group" – Veldzi Liepu un Andi Špaku, kuri kavējās.


Atvainodamies deputātiem, Kaugurs sacīja: "Jūs redzat, kā mums iet grūti ar lētākās cenas iesniedzējiem, nav viegli ar viņiem strādāt, bet kaut ko viņi ir sagatavojuši". Bažīdamies, ka deputāti varētu noraidīt piedāvātos risinājumus, Kaugurus tomēr aicināja "būt tālredzīgiem un neizliet ūdeni kopā ar bērnu", jo cilvēki sagaida, ka pilsētas centrā būs "kaut kas interesants un labs", ja ne uz pilsētas jubileju, tad vismaz uz "Kultūras galvaspilsētas 2027" brīdi. Kaugurs arī iestājās par to, ka  nevajadzētu atteikties no piedāvājuma novietot kioskus skvērā, jo "agri vai vēlu tāda vajadzība tur radīsies".


Pilsētas arhitekts gan atzina, ka vēl nezina, "ko "Livland Group" šodien rādīs", bet par iepriekš redzēto "neesmu sajūsmā aizvien". Kaugurs mudināja deputātus projektētājiem


uzdot jautājumus un izteikt iebildumus, bet darīt tā, ka projektu "varam nodot publikas vērtējumam".

Lai gan pasūtītājam iesniegts viens piedāvājums, deputātiem "Livland Group" bija sagatavojusi trīs variantus, kuriem visiem kopīgs bija pasūtītāja uzstādījums, ka projekts jāizstrādā, vadoties no slēgtajā metu konkursā par uzvarētāju atzītā "K Idea" piedāvājuma ar devīzi "12 brāļi" (kioski, piloni), kā arī, ņemot vērā, pilsētas arhitekta komentārus. Pēc Špaka sacītā, "Livland Group" no savas puses piedāvā starp LiepU skvēru un ēku Lielā ielā 12 veidot laukumu un slēgt izbrauktuvi no Lielās ielas uz Brīvzemnieka ielu, likvidējot lieku krustojumu. Kā alternatīvu "Livland Group" bija sagatavojusi arī piedāvājumu bez kioskiem. Trešajā variantā maksimāli iekļautas metu konkursā izteiktās idejas.


Deputāti, kuri komitejas sēdē izteicās par piedāvāto projektu, nebija par to sajūsmā. Jānis Vilnītis norādīja, ka pret šo projektu attiecas ļoti uzmanīgi un emocionāli, jo tā ir "pilsētas sirds". Vilnītis iebilda pret "sarkano laukumu" un piloniem, kuri it kā iezīmē kādreizējās apbūves līniju, kaut gan pēc Veldzes Liepas sacītā, abi risinājumi nāk no "K Idea" meta.


Mērs Gunārs Ansiņš, kuram personīgi projekts šķita "smagnējs", izteicās, ka "tas ir būtisks projekts pilsētas vēsturiskajā centrā" tāpēc viņam "būtu ļoti svarīgi sadzirdēt visu amatpersonu, kam pašvaldība maksā finansējumu, viedokli" un "ja mums ir svētība no pilsētas arhitekta, no būvvaldes, tad virzām uz sabiedrisko apspriešanu".


Mērs arī uzdeva jautājumu pilsētas arhitektam, cik ilgs laiks viņam vajadzīgs, lai pirms sabiedriskās apspriešanas sagatavotu savu "pozīciju, viedokli un atbalstu".


Skarbs bija deputāts Vilnis Vitkovskis, kurš pateicoties par prezentāciju un informāciju, atzina, ka viņam ir ļoti liela neizpratne par to, kā Uģis Kaugurs ir pieteicis skvēra labiekārtošanas jautājumu. "Jau pašā sākumā pilsētas galvenais arhitekts samulsināja, ka viss ir slikti, viss būs slikti," sacīja Vitkovskis.


"Man rodas jautājums, kā tad tas process tika vadīts, kā tika komunicēts tīri profesionāli, no iesaistes, no atgriezeniskās saites viedokļa?" – vaicāja deputāts. Viņaprāt nav bijusi pietiekama komunikācija starp pasūtītāju un izpildītāju vai "nav mācēts veidot komunikāciju".


Tāpat deputāts norādīja, ka arī sēdes dokumenti nav pienācīgi sagatavoti, jo nav ne anotācijas, ne piedāvājuma lēmumam. "Tikai no Jāņa Vilnīša sapratu, ka ir diskusija par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai".


Galu galā deputāti vienojās, ka pagaidām pieņem zināšanai sniegto informāciju un projekta prezentāciju, bet publiskai apspriešanai projektu vēl neliks priekšā.