Vēsturnieka Gunāra Silakaktiņa videostāsts par traģisko likteni ko slēpj vientuļš kapa piemineklis veco kapu katoļu daļā.