Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes (LRVP) direktore Ingrīda Sotņikova uzskata, ka  piesārņotā Karostas kanāla tīrīšana būs juveliera cienīgs darbs.

Karostas kanālā ir sastopama lielākā daļa smago metālu, naftas produkti un kanāls ir lielākais šāda veida piesārņotais objekts Baltijas jūras piekrastē, "Rietumu Radio" atzina Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes (LRVP) direktore Ingrīda Sotņikova, norādot, ka jau kopš pagājušā gadsimta 90.gadu sākuma kanāls pētīts vairākkārt un secināts, ka tas jātīra, raksta LETA.

Kā pastāstīja Sotņikova, 1999.gadā šajā objektā veikts viens no pirmajiem ietekmes uz vidi novērtējumiem Latvijā un tajā secināts, ka kanāls noteikti ir jātīra. Tajā, kā stāsta amatpersona, sastopama lielākā daļa smago metālu, skābes, kas izplūdušas no kuģu un zemūdeņu akumulatoriem un naftas produktu piesārņojums. "Toksiskākie un bīstamākie ir cinks, kadmijs un niķelis," skaidro Sotņikova.

Viņas rīcībā esošā informācija liecina, ka kanāla attīrīšana notiks, izmantojot modernas tehnoloģijas, lai piesārņojums, kas nosēdies uz kanāla grunts, netiktu saduļķots. "Kanāla attīrīšana būs juveliera cienīgs darbs," spriež Sotņikova. Viņa uzskata, ka kanāla austrumu gals, kas norobežots ar rievsienu, ir piemērota vieta piesārņojuma apglabāšanai. "Veidot kādu citu, jaunu piesārņojuma apbedīšanas vietu uz sauszemes ir sarežģīti, jo pastāv risks, ka piesārņojums var iesūkties gruntī, bet šādu atkritumu apglabāšana poligonos jūrā nav pieļaujama," uzskata Sotņikova.

Kā atzina Sotņikova, pastāvot gan nelielas bažas par to, vai dažāda veida piesārņojums Karostas kanāla krastos pēc attīrīšanas neturpinās sūkties ūdenī. Vispiesārņotākais ir kanāla austrumu gals. Virzienā uz jūru piesārņojums samazinās, taču tas tomēr izplūstot arī ostas akvatorijā.

Kā ziņots, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes telpās vakar svinīgi parakstīja līgumu par vēsturiski piesārņotās vietas "Liepājas Karostas kanāls" projektēšanu un sanācijas darbu veikšanu. Tas paredz, ka kanāla attīrīšanas darbi jāveic 30 mēnešos. To laikā no kanāla plānots izcelt gandrīz 700 000 kubikmetru piesārņotās grunts.

Līgumu parakstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš un – pilnsabiedrības "SB&B" vārdā – uzņēmuma "Boskalis International B.V." direktors Mattijs Siebinga,  un "Skonto būve" projektu vadītājs Juris Pētersons.

Kā atzina Krieviņš, līguma parakstīšana par Liepājas Karostas kanāla attīrīšanu ir ilgi gaidīts brīdis, jo pirmie padomju gados piesārņotā kanāla izpētes darbi sākti jau pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā. Viņš uzsvēra, ka projektu ir svarīgi paveikt iepriekš noteiktajos termiņos.

Konkurss par tiesībām veikt Karostas kanāla projektēšanas un attīrīšanas darbus, kā atzina "Skonto būve" projektu vadītājs Pētersons, esot bijis sarežģīts – liels darbs jau ieguldīts objekta izpētē. Viņš norādīja, ka uzņēmumam ir uzticams un pieredzējis partneris – "Boskalis International B.V." un apliecināja, ka visus darbus uzņēmums apņemas pabeigt līgumā paredzētajā termiņā – 30 mēnešos. Kanāla attīrīšanas darbus "dabā" plānots sākt tikai nākamgad.

Projekts tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda atbalstu, un tā kopējā summa ir 12 099 900 latu.

Kā ziņots, tiesības veikt vēsturiski piesārņotās vietas – Liepājas Karostas kanāla – sanāciju atklātas iepirkuma procedūras rezultātā ieguvusi personu apvienība "Skonto būve" un "Boskalis International B.V.""

Projektā paredzēts veikt Karostas kanāla gultnes attīrīšanu, savācot piesārņotās nogulsnes un deponējot tās iepriekš izveidotajā apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā likvidēs piesārņojumu Karostas kanālā 780 000 kvadrātmetru lielā platībā un uzlabos vides kvalitāti Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.

Karostas kanāls ir mākslīgs objekts, kas izveidots 20.gadsimta sākumā. No 1945.gada līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze.

Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskas problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Karostas kanāls kā vēsturiski piesārņota vieta ir noteikts saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu un ir viena no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā.