Dome ir saņēmusi 26 pieteikumus konkursam par pagalmu labiekārtošanu.  Tuvākajā laikā labiekārtošanas darbus varēs uzsākt  septiņos  mikrorajonu pagalmos. 

Kā informē sabiedrisko attiecību speciāliste zane Ģirne, liepājnieki šogad ir izrādījuši lielu interesi par iespēju saņemt pašvaldības finansējumu Liepājas mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, tādēļ tiek meklēta iespēja  palielināt konkursam atvēlētā līdzfinansējuma apjomu.

Atbilstoši paredzētajam finansējumam 224 193 eiro, un saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām, finansiāls atbalsts ir piešķirts septiņiem iesniegtajiem projektiem par kopējo summu 217410 eiro, savukārt finansiālais atlikums – 6783 eiro.
Lai veicinātu pilsētas vides sakārtošanu un atbalstītu iedzīvotāju kopsapulcēs izrādīto iniciatīvu sakopt savām mājām pieguļošos zemes gabalus, projektu iesniegumu vērtēšanas komisija ir sagatavojusi priekšlikumu papildināt projekta budžetu par 662934 EUR, kas paredzēti atlikušo 19 projektu līdzfinansēšanai un būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai SIA "Komunālā pārvalde".

Ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu iedzīvotājiem ir iespēja sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību.

Saistošie noteikumi paredz piešķirt līdzfinansējumu 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs, 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām, 80–90% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt defektus).

Tāpat pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 75–85% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām, 65–75% apmērā no citai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai) un 50–60% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Papildināts. Kā informēja Ģirne, labiekārtojamo iekšpagalmu adreses ir: Siguldas 19, Siguldas 23, K.Ukstiņa 5A, Dzintaru 91, Uliha 130, Klaipēdas 59/63, Vītolu 6/10 un Mežu 31 B.