Sakarā ar iekškvartāla brauktuvju posmu atjaunošanu no 22.maija līdz 15.jūnijam tiks slēgta satiksme Dunikas ielā, posmā no Ganību ielas līdz Rojas ielai. Savukārt saistībā ar projekta realizāciju no 25.maija līdz 5. jūnijam tiks slēgta satiksme Dzintaru ielā, posmā no īpašuma Dzintaru ielā 91 līdz īpašumam Dzintaru ielā 93.

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Remontdarbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7.punktu, Dunikas ielā veiks SIA "A-Land", savukārt Dzintaru ielā – A/S "GASO" sakarā ar projekta  "SGRP jaunbūve Dzintaru ielā 91, Liepājā" realizāciju.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvajiem un specializētajiem transportlīdzekļiem – caurbraukšanu un piekļūšanu zemesgabaliem, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.