Liepājas Raiņa 6. vidusskolā modernizācijas darbi tuvojas finišam, lai jauno mācību gadu skolēni un pedagogi varētu uzsākt atjaunotās un labiekārtotās mācību telpās.

Lielie būvdarbi skolā ir noslēgušies, un līdz 15. augustam būvnieki plāno pilnībā nodot telpas skolas rīcībā, lai varētu sākt mēbeļu un mācību aprīkojuma pārvietošanu atpakaļ no Ukstiņa ielas ēkas, kur aizvadītajā gadā mācījās daļa skolēnu, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

6. vidusskolā ir izremontētas mācību telpas, kurās ieklāts mūsdienīgs, nodiluma izturīgs lejamais linolejs, kāds vēl nav nevienā citā izglītības iestādē. Lai veicinātu radošāku mācību procesu, mācību telpas un gaiteņi ir ieguvuši daudzkrāsainu, dzīvespriecīgu sienu krāsojumu. Aktu zāle ir pārveidota par multifunkcionālu  mācību auditoriju, kurā būtiski izmainīts telpas plānojums.  Modernizācijas rezultātā ir iegūta viena pilnīgi jauna klases telpa. Skolas ēka  ir  pielāgota arī vides pieejamības prasībām.

Projekta ietvaros veikta Raiņa 6.vidusskolas telpu pārplānošana un renovācija, jaunu dabaszinību kabinetu izveide, sporta zāles atjaunošana ar mūsdienīgu akustisko risinājumu, zinātnes centra izveide ēkas cokolstāvā, ēkas pielāgošana vides pieejamības prasībām utt.

Šobrīd tiek organizēts jaunu mēbeļu iepirkums – notiek pretendentu izvērtēšanas process. Mēbeles pilnībā uzstādīs līdz šī gada beigām, pakāpeniski nomainot savu laiku nokalpojušos galdus, krēslus un skapjus.

Modernizācijas darbus Raiņa 6. vidusskolā uzsāka 2017. gada nogalē. Būvdarbus veica SIA firma "UPTK" par vairāk nekā 1,3 miljoniem eiro. Būvuzraudzību veic SIA "Fabrum", bet autoruzraudzību – SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs".

Ievērojamas pārvērtības šovasar piedzīvo arī Raiņa 6. vidusskolas sporta stadions, kur atjaunošanas darbus veic SIA "A Land". Tos plānots pabeigt  līdz oktobra vidum. Galvenie veicamie darbi ir: sporta laukuma atjaunošana, paredzot mīksto segumu, divas tāllēkšanas bedres, skrejceļus, aprīkojumu dažādām sporta spēlēm- volejbolam, basketbolam, florbolam. Laukuma labiekārtošanā veiks arī apgaismojuma nomaiņu, celiņu izbūvi un apstādījumu ierīkošanu. Lai gan laukumam apkārt tiks būvēts šogs, to varēs izmantot arī mikrorajona iedzīvotāji. Tiks papildināti arī esošie trenažieri un izbūvētas videonovērošanas iekārtas.

Šovasar Eiropas Savienības finansētā projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros notiek modernizācijas darbi pavisam piecās izglītības iestādēs: arī Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, J. Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā.

Lielā atjaunošanas darbu apjoma un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā laika termiņa dēļ telpu atjaunošanas darbi vairākās izglītības iestādēs turpināsies arī mācību gada laikā. Kopīgi ar iesaistīto skolu vadību un vecāku līdzdalību tiek risināts jautājums par pagaidu mācību telpām, kur nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu un bērnu drošību.

A.Puškina 2. vidusskolas skolēni trīs mēnešus jaunā mācību gada sākumā mācīsies trijās vietās – 8. vidusskolā atsevišķā mācību korpusā, Raiņa 6. vidusskolā un Liepājas Universitātes ēkā Kuršu ielā 20. Savukārt Liepājas 12. vidusskolas skolēniem pagaidu mājvieta uz laiku būs Ukstiņa ielā, kur telpas līdz septembrim atstās Raiņa 6. vidusskolas skolēni.