Abos iepirkuma konkursos par tiesībām veikt Karostas kanāla attīrīšanas darbus saņemti pa diviem pretendentu pieteikumiem, informē aģentūra LETA.

Atbilstoši likumdošanai saņemtie piedāvājumi tiks izvērtēti 30 dienu laikā, aģentūra LETA uzzināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldē.

Kamēr nav noskaidroti konkursu uzvarētāji, Liepājas SEZ pārvalde neatklāj pretendentu vārdus un viņu piedāvātās līgumcenas, bet norāda, ka savus piedāvājumus iesniegušas arī uzņēmumu apvienības. Iepirkuma konkursā par Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanu no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem saņemti divi piedāvājumi. Divi pretendenti ir arī iepirkuma konkursā par Karostas kanāla pilotprojektu kanāla gultnes attīrīšanai.

Jau ziņots, ka, īstenojot projektu "Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem", paredzēts attīrīt kanāla grunti 68 hektāru platībā.

2014.gada nogalē tika īstenots Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pirmais pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai. Pilotprojektam bija izraudzīta teritorija 10 hektāru platībā Karostas kanāla vidusdaļā, un darbus veica SIA "Jūras vējš", kas uzvarēja izsludinātajā iepirkumā.

Lai turpinātu Karostas kanāla attīrīšanu, pagājušā gada 17.decembrī Liepājas SEZ pārvalde parakstīja līgumu ar Vides un reģionālās attīstības ministriju par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta" īstenošanu. Kopējās projekta izmaksas ir 9,6 miljoni eiro, no kuriem nepilni 85% ir ES Kohēzijas fonda finansējums.

Liepājas ostas Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas izveidota 20.gadsimta sākumā. No 1945.gada līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskas problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Līdz šim veiktās izpētes liecina, ka ar naftas produktiem un smagajiem metāliem ir piesārņoti aptuveni 650 000 kubikmetru Karostas kanāla gultnē atrodošos dūņu un smilšu sanesu nogulumu. Piesārņojuma koncentrācija un slāņa biezums ir lielāks kanāla austrumu daļā.