Iniciatīvas "Asfalta velotrases izveide Karostā" virzītāji no "Karostas glābšanas biedrības" ir saņēmuši Liepājas pilsētas būvvaldes atbildi uz savu un 531 parakstītāju atbalstīto kolektīvo iesniegumu, vēsta portāls manabalss.lv.

Pašvaldības pārstāvis atbildē raksta, ka atzinīgi vērtē un principiāli atbalsta iniciatīvu izveidot velotrasi dažāda vecuma un prasmju līmeņa braucēju atpūtai.

Tomēr reizē arī tiek norādīts, ka pilsēta ir ieguldījusi ievērojamu darbu un līdzekļus Zirgu salas pārveidošanā par visiem pieejamu, labiekārtotu vidi daudzveidīgai un dažādām interešu, vecumu un prasmju grupām atbilstošu liepājnieku un pilsētas viesu atpūtas vietu.

Gluži nesen tur izveidota un pieņemta ekspluatācijā apjomīga trase dažādām skrituļošanas nodarbēm, norāda pašvaldība. Tās centrālajā daļā Zirgusalas attīstības projektā jau ir paredzēta vieta velo aktivitātēm.

Ņemot vērā šīs iestrādes, jau padarīto un vēl plānotos darbus infrastruktūras un labiekārtojuma izveidē Zirgu salā un tās novietni tuvāk Liepājas centra daļai, kas līdz ar to nozīmē arī labāku sasniedzamību no visām pilsētas apkaimēm, pašvaldība vēstulē pauž viedokli, ka Zirgu sala varētu būt piemērotāka novietne šādas velo trases izveidei.

Pašvaldība arī aicina iniciatīvas "Asfalta velotrases izveide Karostā" virzītājus izskatīt un apspriest šos velotrases novietojuma aspektus.

Saziņā ar ManaBalss iniciatīvas virzītāji komentēja, ka pēc šīs atbildes ir apņēmības pilni tik un tā virzīt tālāk sarunas ar pašvaldību tieši par velotrasi Karostā.

Sākumā pēc atbildes saņemšanas ir šķitis, ka nekas netiks darīts lietas labā, bet tad vēlreiz pēc saziņas jau ar domes vicemēru ir iespaids, ka tomēr ir iespēja vēl pacīnīties un attīstīt sarunas tieši par Karostas trases nepieciešamību.

Karostas trases idejas virzītāji turpmāk izveidos skici uz plānotās vietas topogrāfijas un tāmi, lai varētu vēlreiz prezentēt šo priekšlikumu domei jau konkrētā vietā un ar konkrētām izmaksām.

Kopumā par iniciatīvas līdzšinējo gaitu un sadarbību ar pilsētas domi tās virzītāji komentē, ka "cerams, kaut kāds risinājums būs".