Papildināts ar pašvaldības viedokli. Biedrība "Radi Vidi Pats" portālā manabalss.lv aicina parakstīties pret SIA "eVan Group" ieceri būvēt bīstamo atkritumu pārstrādes rūpnīcu Liepājā.

Aicinājumā teikts:

"Ar šo iniciatīvu ierosinām atcelt SIA "eVan Group" plānoto bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmuma celšanu Liepājā.

Uzņēmumā plānots veikt bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru – pārstrādi un rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanu. Šāda veida ražotnes Baltijas valstīs vēl nav, un šeit nav arī rūpnīcu, kur ražošanas procesā lieto katalizatorus. Uzņēmuma paredzētas darbības vietas ir Kapsēdes iela 3A, Kapsēdes iela 9/15, kas atrodas tikai 1100 m attālumā no Liepājas slimnīcas un tikai 800 m no dzīvojamajām ēkām. Šādas rūpnīcas darbībai pastāv sekojoši riski: smaku un trokšņu veidošanās un traucējumi Liepājas reģionālajai slimnīcai. Tehnoloģiskajā procesā ir plānots izmantot amonjaku, kas ir gāze ar asu smaku. Darbības vieta Kapsēdes iela 9/15, Liepājā, atrodas dabas lieguma "Tosmare" teritorijas tuvumā. Uzņēmums pašlaik nav sniedzis pietiekami detalizētu informāciju par darbības rezultātā radītajiem atkritumiem. Bažas rada gan elektrofiltru putekļu, gan pašu nolietoto elektrofiltru, kā arī izdedžu un sārņu atkritumu utilizācija. Tuvumā esošajā biznesa parkā darbojas 17 dažādi B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumi (netiek vienlaikus izvērtētas arī summārās ietekmes).

Jautājums, vai Liepājā būtu nepieciešama bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmums, kurš nodarbinātu maksimāli 10 līdz 20 darbinieku? Šādas rūpnīcas darbība veicinās toksiskos izmešus, gaisa piesārņojamu un indīgas, cilvēku veselībai bīstamas ķīmiskās vielas, kuras var rasties ražošanas procesā. Pasaules Veselības organizācijas pētījumi rāda, ka pilsētās āra gaisa piesārņojums rada 1,3 miljonu nāves gadījumu pasaulē katru gadu. Samazinot gaisa piesārņojuma līmeni, var tikt samazināta elpošanas ceļu infekciju, sirds slimību un plaušu vēža globālā slimību slodze.

Vai Liepāja vēlas kļūt par bīstamo gāzu uzkrājēju laikā, kad pasaulē tiek pieņemta rezolūcija par nepieciešamību steidzīgi samazināt CO2 izmešus un apturēt klimata pārmaiņas? Vides pārraudzības un valsts biroja mājas lapā pieejams projekta apraksts

Vēlamies vērst uzmanību, ka matemātiski modelētais gaisa piesārņojums nav apskatīts un sasummēts ar blakus esošo uzņēmumu iespējamo gaisa piesārņojumu."

Līdz 28.janvārim pret rūpnīcas būvi bija savākti 280 paraksti.

Papildināts. Pēc portāla irliepaja.lv lūguma komentēt "Radi Vidi Pats" iniciatīvu, esam saņēmuši šādu pašvaldības Vides daļas viedokli:

"Esam pamanījuši iedzīvotāju iniciatīvu manabalss.lv un novērtējam to, ka iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojas procesos un pauž viedokli par sev svarīgiem pilsētas jautājumiem.  

SIA "eVan Group" iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) par savu plānoto darbību iesniedza 2017. gada 13.septembrī un 6. oktobrī VPVB pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa nepieciešamību.
Ir notikušas divas sabiedriskās apspriešanas:

21.10.2017 norisinājās sākotnējā sabiedriskā apspriešana, pēc kuras uzņēmums ir atteicies no sākotnēji plānotās rūdas maisījumu un metāllūžņu kausēšanas, kur procesā nepieciešams izmantot amonjaku.

Turpmāk IVN tiek veikts divu veidu katalizatoru – sērskābes ražošanas procesā izlietoto un naftas pārstrādes procesā izlietoto katalizatoru pārstrādei.

Pašvaldība VPVB ir sniegusi savus komentārus par IVN ziņojumu, norādot uz atsevišķiem trūkumiem un nepilnībām gan attiecībā uz ūdens apgādi, gan troksni, izmešiem un atkritumiem, uz kuriem ceram sagaidīt atbildes turpmākajā IVN procesā.

21.12.2018 VPVB ir pieprasījis papildu informāciju IVN ziņojuma izstrādātājiem.

Teritorijas plānojums paredz konkrētajā vietā veikt uzņēmējdarbību un, kamēr uzņēmums apkopo visu nepieciešamo informāciju, mums kā pašvaldībai nav nekāda juridiska pamata likt šķēršļus. Kad būsim saņēmuši pilno dokumentāciju, un pilnībā iepazinušies ar visu informāciju, un VPVB gala atzinumu, deputātiem būs jālemj par šo jautājumu.

Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides daļas vadītāja Dace Liepniece".