17.augusta domes sēdē tika atbalstīts lēmuma projekts par ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Brīvības ielas posmā no Pulvera ielas līdz Zemnieku ielai.

Deputāti nolēma atbalstīt projekta "Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana Brīvības ielas posmā no Pulvera ielas līdz Zemnieku ielai, Liepājā" iesniegšanu Satiksmes ministrijā, lai tas varētu pretendēt uz autoceļu fonda finansējumu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 109 540,42 eiro.

Kā domes sēdē ziņoja Vilnis Vitkovskis ("Liepājas partija"), Lēmuma projekts iesniegts, pamatojoties uz faktiem, ka Brīvības ielas posms starp Pulvera un Zemnieku ielām izbūvēts pirms sešiem gadiem, kad arī veikta pirmā un līdz šim vienīgā ceļa horizontālo marķējumu uzklāšana. Lielākajā daļā brauktuves posmu konstatējams pilnīgs vai daļējs horizontālo marķējumu nodilums, kuram nepieciešama pilnīga atjaunošana, lai nodrošinātu visas standartos noteiktās un satiksmes drošībai nepieciešamās prasības.

Horizontālā marķējuma neesamība rada apdraudējumu satiksmes drošībai un satiksmes dalībnieku veselībai un dzīvībai, jo vairākās vietās brauktuvei paredzētas arī atsevišķas nogriešanās un ieskriešanās papildus joslas, kuras esošā marķējuma nodiluma dēļ nav saredzamas.