Šodien valdība apstiprināja padomes locekļus septiņās augstskolās, ziņo aģentūra LETA.

Padomes locekļus valdība apstiprināja sešām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotības augstskolām – Liepājas Universitātei, Vidzemes Augstskolai, Ventspils Augstskolai, Banku augstskolai, Rīgas Tehniskajai universitātei, Daugavpils Universitātei – un Veselības ministrijas (VM) padotībā esošajai Rīgas Stradiņa universitātei.

Saskaņā ar Augstskolu likumu, augstskolu senāti un atbildīgā ministrija atlasa un virza apstiprināšanai Ministru kabinetā augstskolu tipam atbilstošu kandidātu skaitu augstskolu padomēm, savukārt Valsts prezidents katrai valsts augstskolas padomei nominē vienu locekli.

Darbam Liepājas Universitātes padomē IZM izvirzīti VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis ("Liepājas partija") un SIA "Kurzemes biznesa inkubators" valdes priekšsēdētājs Salvis Roga, kurus valdība apstiprināja padomes locekļa amatā. Uz vietām šīs augstskolas padomē bija saņemti 17 pieteikumi.

Augstskolu padomes ir jauna veida pārvaldības forma Latvijas augstskolās. Augstskolu padome ir koleģiāla augstāka lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Valsts augstskolu padomju locekļu izvirzīšanas un atlases process tika uzsākts 2021.gada nogalē, izsludinot atklātu starptautisku kandidātu atlasi. Kandidātu pieteikumus un viņu atbilstību augstskolu padomes locekļa statusam izvērtēja atlases komisijas, kurās darbojas nozaru un personālvadības profesionāļi, kā arī nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Atlases process notika trīs kārtās, pretendenti prezentēja savu redzējumu par galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, iestājoties par modernu un atvērtu studiju vidi, akadēmiskās karjeras izaugsmi un Latvijas augstskolu pozīciju nostiprināšanu starptautiskajā apritē, padziļināti tika vērtētas kandidātu vadības kompetences.

Jau ziņots, ka katru augstskolas padomes locekli virza attiecīgās varas pārstāvis – Valsts prezidents, attiecīgās augstskolas Senāts, kā arī Ministru kabinets. Kandidēt uz amatu var ikviena persona, kas atbilst amata prasībām. Tāpat pretendentus var izvirzīt jebkura privāta vai juridiska persona, ja pretendents tam devis rakstisku apstiprinājumu.

Valsts augstskolu padomes bija iecerēts izveidot līdz šā gada 31.janvārim.