Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 30.septembra sēdē lemto (Domes sagatavotais protokola izraksts).

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par kokiem Flotes ielā 9.
2.Par bojātiem tūju stādījumiem Skuju ielā 5/7.
3.Par kokiem pie Ventspils ielā 56.
4.Par papeli Ventspils ielā 57.
5.Par vītola nozāģēšanu Nidas ielā 16A.
6.Par liepas apzāģēšanu Toma ielā 59.
7.Atkārtoti par koku apzāģēšanu Dzintaru ielā 8.
8.Par kokiem Graudu ielas 43 pagalmā.
9.Par koku uz robežas starp Laivinieku ielu 8 un Kaktu ielu 9.
10.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37.


1.#
Par kokiem Flotes ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zarus zirgkastaņai, kas aug zemesgabalā Flotes ielā 9 un apdraud gājējus, kā arī nozāģēt papeli, kas rada pūkas un uguns nedrošu situāciju naftas bāzē.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa ir veca, aug slīpi uz ielas pusi un uzskatāma par bīstamu. Papeles apkārtmērs 1,3 m augstumā ir 3,8 m. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” šī koka ciršanai nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par papeles ciršanu, Flotes ielā 9, līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2.Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Flotes ielā 9, nociršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

2.#
Par bojātiem tūju stādījumiem Skuju ielā 5/7
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi sūdzību par to, ka blakus zemesgabalā notiek auto stāvlaukuma būvniecība, kuras dēļ tiekot iznīcināti apstādījumi “Lauku sēta pilsētā” teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka blakus zemesgabalā, Mežu ielā 41, notiek būvdarbi, kuru darbība neskar gar “Lauku sētas pilsētā” žogu augošās tūjas. Viena tūja gan ir nokaltusi.

Iebildumi pret būvniekiem nav pamatoti.

3.#
Par kokiem pie Ventspils ielas 56
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt un nozāģēt kokus, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 56.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokiem ieteicams veikt vainagu pacelšanu, nozāģējot apakšējos zarus, kas traucē gājējiem.

Atļaut organizēt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 56, vainagu pacelšanu, nozāģējot apakšējos zarus.

4.#
Par papeli Ventspils ielā 57
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot papeli, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Ventspils ielā 57, jo koks ir nolūzis.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Ventspils ielā 57 aug 5 papeles. Viena no papelēm ir nolūzusi. Šā koka atlikušā stumbra daļa ir nozāģējama. Ieteicams plānot ar laiku likvidēt pārējās četras papeles, to vietā iestādot jaunus kokus.

1.Atļaut organizēt nolūzušās papeles, kas atrodas pie nama Ventspils ielā 57, ciršanu.

2.Rekomendēt 4 papeļu, kas aug zemesgabalā Ventspils ielā 57, nomaiņu pret jauniem kokiem, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

5.#
Par vītola nozāģēšanu Nidas ielā 16A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu, kas aug Nidas ielā 16A, jo koks ir kļuvis bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka īpašumā Nidas ielā 16A aug vītols ar iztrupējušu stumbru.

Atļaut organizēt vītola, kas aug Nidas ielā 16A, ciršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

6.#
Par liepas apzāģēšanu Toma ielā 59
 Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kas aug Toma ielā 59 un ierobežo gaismas iekļuvi telpās.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams apzāģēt liepu, kas aug Toma ielā 59.

Atļaut organizēt liepas, kas aug Toma ielā 59, vainaga profesionālu apzāģēšanu.

7.#
Atkārtoti par koku apzāģēšanu Dzintaru ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi atkārtotu iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kuri atrodas Dzintaru ielas 8 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka blakus zemesgabalā Liepu ielā 7, aug zirgkastaņa, kuras zari bojā ēkas Dzintaru ielā 8 jumtu. Zirgkastaņas apzāģēšanu nepieciešams saskaņot ar zemesgabala Liepu ielā 7 īpašnieku.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Liepu ielā 7, apzāģēšanu, darbus saskaņojot ar zemesgabala Liepu ielā 7 īpašnieku.

8.#
Par kokiem Graudu ielas 43 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kalstošu pīlādzi, apzāģēt Kaukāza plūmi un liepas, kas aug zemesgabalā Graudu ielā 43.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā notiek teritorijas labiekārtošanas darbi un nepieciešams apzāģēt vainagus 13 galotņotām liepām, apzāģēt Kaukāza plūmi un likvidēt novecojušu, kalstošu pīlādzi.

Atļaut organizēt 13 galotņoto liepu vainagu apzāģēšanu, Kaukāzas plūmes vainaga sakopšanu un kalstoša pīlādža, kas aug zemesgabalā Graudu ielā 43, nozāģēšanu.

9.#
Par koku uz robežas starp Laivinieku ielu 8 un Kaktu ielu 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas aug zemesgabalā Laivinieku ielā 8, jo tā zari bojā ēku Kaktu ielā 9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Laivinieku ielā 8 aug galotņota ieva, kurai ataugušas atvases. Koka vainagu nepieciešams profesionāli apzāģēt.

Atļaut organizēt ievas, kas aug zemesgabalā Laivinieku ielā 8, profesionālu vainaga apzāģēšanu.

10.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zirgkastaņu, kas aug pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa aug uz ietves. Kokam nepieciešama profesionāla vainaga kopšana, nozāģējot un noīsinot atsevišķus zarus.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt zirgkastaņas, kas aug pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, vainaga kopšanu līdz 2014.gada aprīlim.