Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde līdz 27.aprīlim pagarinājusi pieteikumu iesniegšanas termiņu iepirkumam par priekšmetu izcelšanu no Karostas kanāla.

Par to aģentūru LETA informēja Liepājas SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Sākotnējais piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 23.marts, taču saistībā ar iepirkuma nolikuma precizēšanu tas pagarināts par aptuveni vienu mēnesi. 27.aprīlī plānota piedāvājumu atvēršana un pēc tam vēl zināms laiks būs nepieciešams to izvērtēšanai, atzina Ratniece-Kadeģe.

Pašlaik vēl neviens piedāvājums nav iesniegts. Kā skaidroja Ratniece-Kadeģe, šādos iepirkumu konkursos piedāvājumi tiek iesniegti īsi pirms termiņa beigām. Tomēr ir zināmi četri pieci potenciālie kandidāti, kas varētu veikt šos darbus. Tās varētu būt vietējās kompānijas, piesaistot ārzemju sadarbības partnerus, jo Karostas kanāls ir specifisks, līdz ar to tā attīrīšanai arī nepieciešama speciāla tehnika, skaidroja Liepājas SEZ pārstāve.

Īstenojot projektu "Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem", paredzēts attīrīt kanāla grunti 68 hektāru platībā. Attīrāmā teritorija sadalīta trīs daļās, un saskaņā ar iepirkuma konkursa dokumentāciju ikviens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.

2014.gada nogalē tika īstenots Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai. Pilotprojektam bija izraudzīta teritorija 10 hektāru platībā Karostas kanāla vidusdaļā, un darbus veica SIA "Jūras vējš", kas uzvarēja izsludinātajā iepirkumā.

"Īstenotais pilotprojekts ir ļāvis iegūt atziņas, kas sekmēs tālāku kanāla gultnes attīrīšanu. Pamatojoties uz pirmā pilotprojekta rezultātiem, kanāla akvatorija ir sadalīta trīs iecirkņos, kur katru raksturo nedaudz atšķirīgs tehnogēno ieslēgumu sastāvs, piemēram, kanāla pamatdaļā vairāk ir sastopami sadzīves priekšmeti, savukārt Tosmares baseinā ieslēgumi, kas ir radušies kuģu remonta un griešanas rezultātā pie kuģu būvētavas piestātnēm. Līdz ar to arī potenciālajiem pretendentiem ir iespējas precīzāk novērtēt savas spējas strādāt noteiktos kanāla iecirkņos," atzina Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš.

Lai turpinātu Karostas kanāla attīrīšanu, pagājušā gada 17.decembrī Liepājas SEZ pārvalde parakstīja līgumu ar Vides un reģionālās attīstības ministriju par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta" īstenošanu. Kopējās projekta izmaksas ir 9,6 miljoni eiro, no kuriem nepilni 85% ir ES Kohēzijas fonda finansējums.

Liepājas ostas Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas izveidota 20.gadsimta sākumā. No 1945.gada līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskas problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Līdz šim veiktās izpētes liecina, ka ar naftas produktiem un smagajiem metāliem ir piesārņoti aptuveni 650 000 kubikmetru Karostas kanāla gultnē atrodošos dūņu un smilšu sanesu nogulumu. Piesārņojuma koncentrācija un slāņa biezums ir lielāks kanāla austrumu daļā.