Noslēdzies metu konkurss par Kārļa Zāles laukumu pārveidošanu par kvalitatīvu, ilgtspējīgu, vizuāli pievilcīgu, funkcionālu, drošu un ērti lietojamu publisko ārtelpu.

Otrdien, 5. martā, domē notika K Zāles laukuma attīstības metu iesniedzēju devīžu un kvalifikācijas dokumentu atvēršana un nosaukti piedāvājumu izstrādātāji, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lielāko punktu skaitu un godalgu 4000 eiro apjomā ieguva mets ar devīzi "AM:PM".

Otrs konkursa dalībnieks, kurš izstrādājis metu ar devīzi "LPJID", saņēma nedaudz mazāk punktus un godalgu 3000 eiro apjomā.

Uzvarētāju devīzes "AM:PM" autori ir SIA "Via FUTURE" un SIA "Ainavists"; savukārt otra meta, ar devīzi "LPJID", autori ir SIA "LAAGA ARCHITECTS", SIA "Ainavu projektēšanas birojs ALPS", SIA "E. Daniševska birojs" un SIA "City Playground".

Piecu darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas domes iepirkumu komisija mājas lapā www.liepaja.lv publicēs detalizētu ziņojumu par metu konkursa dalībniekiem, uzvarētāju, žūrijas komisijas atzinumu, projektu aprakstus un mērķus un lēmumu par godalgu sadalījumu.

"Abi priekšlikumi ir ļoti interesanti, bet tie ir arī atšķirīgi darbi. Katrā no tiem ir ļoti labas lietas, bet arī diskutējami risinājumi," iesniegtos metus vērtē pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.

Viņaprāt, abi darbi ir īstenojami, tie atbilst izvirzītajiem uzdevumiem, taču "neviens no tiem nav perfekts".

Uzvarētāji ir fokusējušies tieši uz K. Zāles laukuma krastmalas izveidi un labiekārtojumu, savukārt devīzes "LPJID" autori "drosmīgi, mūsdienīgi un veiksmīgi K. Zāles laukumu sapludinājuši ar pārējo pilsētu", labi atrisinot galvenos jautājumus: samazinājuši satiksmes intensitāti, atvēlējuši daudz vietas dabai un zaļajiem apstādījumiem, radoši – ar skatu uz jūru – novietojuši K. Zāles pieminekli tam paredzētajā laukuma vietā.

Turpmāk notiks sarunu procedūra, kurā piedalīties pašvaldība kā pasūtītājs vispirms uzaicinās SIA "Via FUTURE" un SIA "Ainavists" pārstāvjus, kuri saņēma augstāko vērtējumu pēc punktiem (85,17 no 110), ja vien, pārbaudot kvalifikācijas dokumentus, žūrijas komisija konstatēs, ka pretendents ir atbilstošs izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Ja sarunas būs veiksmīgas, tiks noslēgts līgums par būvprojekta izstrādāšanu atbilstoši projektēšanas uzdevumam „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā", kas bija pievienots konkursa materiāliem. Būvprojektu pašvaldība ir paredzējusi īstenot, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.

Žūrija vērtēja abu priekšlikumu kopējo pilsētbūvniecisko koncepciju, teritorijas labiekārtojumu un iespējamās izmaksas, īstenojot būvprojektu, kas skars arī Vecliepājas rajonu otrpus Tramvaja tiltam.

"Tuvākajos gados, ja būs pieejams finansējums, pašvaldība vēlas sakārtot ne tikai K. Zāles laukumu, bet arī mazās ielas, kas atrodas starp Jūras ielu un Tirdzniecības kanālu līdz pat Graudu ielai, šo mazo ielu krustojumus, kā arī sakārtot inženierkomunikācijas gan K. Zāles laukumā, gan minētajās ostmalas ieliņās, izbūvēt veloceļu starp Bāriņu un Graudu ielu," skaidro metu konkursa žūrijas locekle, Komunālās pārvaldes būvprojektu daļas vadītāja Dina Kupača.

Kārļa Zāles laukuma telpisko koncepciju (metus), kā arī būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības izmaksas konkursa dalībnieki varēja iesniegt līdz 20. februārim. Konkurss tika izsludināts 11. janvārī.

Sagatavojot konkursa darba uzdevumu, Būvvalde iekļāva nosacījumus, lai piedāvāto risinājumu pamatā būtu ievērots "cilvēka mērogs", lai pilsētvides lietotājs te justos droši, iederīgi, vēlētos teritoriju izmantot un tajā uzkavēties.

Metu konkursa dalībnieki bija aicināti piedāvāt risinājumus, kā nodrošināt  gājējiem un velosipēdu lietotājiem ērtu piekļuvi Tirdzniecības kanāla krastmalai no Lielās, Skolas un Bāriņu ielas un kā krastmalu piemērot daudzpusīgai izmantošanai, ievērojot apvienotās telpas principu "iela = laukums".

Laukuma teritorija ir dalīta nosacītās trīs zonās, un katrā no tām vēl būs jāatrisina noteikti telpiskās plānošanas uzdevumi, kas būvdarbu rezultātā ļautu radīt mūsdienīgu pilsētvidi, vienlaikus saglabājot sasaisti ar blakus esošajām zonām un pārējo pilsētu.

UZZIŅAI
Kārļa Zāles laukums atrodas Tirdzniecības kanāla dienvidu krastā starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu. Teritorija ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra daļa un uz to paveras pilsētbūvnieciski nozīmīgi skati no tiltiem, no Jaunās ostmalas, no Lielās ielas un Bāriņu ielas.