SIA "Liepājas RAS" informē par atkritumu pieņemšanas kārtību Lielās talkas laikā 21.– 25. aprīlī Liepājas reģiona atkritumu poligonā "Ķīvītes".

Kā jau vēstīts iepriekš, 21. aprīlī notiks Lielā talka. SIA "Liepājas RAS" informē par šādiem noteikumiem, kas jāņem vērā, nododot savāktos gružus.

1) poligonā no iedzīvotājiem un juridiskām personām bez maksas tiks pieņemti zaļie atkritumi jeb dārzu un parku atkritumi, kuri sastāv no koku lapām, zāles un koku zariem.

2) atkritumi talkas dzeltenajos maisos poligonā tiks pieņemti par samaksu, kas nepārsniedz nodokļu maksājuma apjomu. Proti, par talkas atkritumiem attiecīgajai pašvaldībai, no kuras atkritumi tiks vesti, jāsamaksā dabas resursu nodoklis – 7,00 Ls/tonnā + PVN. Atvedot uz poligonu atkritumus talkas dzeltenajos maisos, jānorāda no kura novada/pilsētas atkritumi tiek vesti un vai tas ir saskaņots ar novada koordinatoru. Neskaidrību gadījumā poligona darbinieki sazināsies ar novada talkas koordinatoru.

3) ja gadījumā iedzīvotāji talkas laikā vēlas sakopt savas privātās teritorijas, kā piemēram, dārzus, pagrabus, garāžas vai citas vietas, atkritumus varēs nodot bez maksas tikai tādā gadījumā, ja tie tiks atbilstoši sašķiroti dalītās atkritumu vākšanas laukumā poligonā "Ķīvītes". Atsevišķi jāšķiro:
a. burku un pudeļu stikls;
b. logu stikls;
c. PET pudeles;
d. plastmasas kastes un kannas;
e. papīrs un kartons;
f. kokmateriāli;
g. metāla bundžas un kārbas;
h. citi metāli;
i. tekstils, audums un citas vecās drēbes;
j. dārzu un parku atkritumi;
k. lielgabarīta sadzīves atkritumi – mēbeles, nolietotās elektroiekārtas;
l. vieglo automašīnu riepas, automašīnu akumulatori;
m. dienasgaismas lampas un nolietotās baterijas;
n. vecās krāsu bundžas, lakas, šķīdinātāji.

"Liepājas RAS" lūdz novadu pārstāvjus apstiprināt Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv norādītos koordinatorus un viņu kontaktinformāciju rakstot uz e-pastu: birojs@liepajasras.lv.