Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) Liepājas nodaļa ir uzņēmusies rūpi par Kurzemes cietokšņa vēsturisko notikumu saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Projekts ietver daudz un dažādas aktivitātes, tajā skaitā jaunatnes iesaistīšanu Kurzemes cietokšņa teritorijas uzturēšanā. 18. septembrī LSA kopā ar Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņiem iesaistījās Pasaules talkas dienā (World Cleanup Day), rīkojot lielo talku Kurzemes cietoksnī, Bārtas upes krastā. Talkas mērķis bija gan sakopt cietoksni, gan veidot jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu.


Foto: Modris Helds.


Talkas fokuss šogad bija koku stādīšana, taču pirms stādīt kokus, vispirms bija jāattīra takas, jānovāc kritušie koki un draza, kas tur gadu gaitā sakrājusies.


Foto: Modris Helds.


LSA pateicas Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājai Baibai Mockialai un skolēniem, kuri atsaucās un čakli talkoja kopā ar vecāko paaudzi. Līdztekus darbam jauniešiem bija iespēja izpētīt ierakumus un uzklausīt vēstures stāstus par karavīru gaitām 2. Pasaules kara beigu posmā. Skolotāja Mockiala savukārt dalījās zināšanās par ģeogrāfiju, dabas norisēm un vidi.


Foto: Modris Helds.


Kā allaž pēc dienas darba sekoja garšīgas pusdienas viesmīlīgajā kempingā "Ods".


Foto: Modris Helds.


LSA pateicas par atbalstu Liepājas domei, kā arī Grobiņas un Dunikas pašvaldībām.