Portāls jau rakstīja par brāķa darbu, kura rezultātā pirms diviem gadiem renovētā muzeja fasāde ir sabojāta. Brāķi sola labot, bet kurš par to maksās – būvnieks vai pasūtītājs?

Kopā ar ekspertu – "Schomburg GmbH&Co" reģionālo pārstāvi Kurzemē Andreju Siseni – portāls jau noskaidroja, kā brāķis radies un kā to var izlabot (sk. Muzeja renovācija – brāķis, kura labošana maksās septiņkārtīgi). Jautājums tikai, kurš to darīs? Andrejs Sisenis uzskata, ka „īstais vainīgais ir pasūtītājs", šajā gadījumā pašvaldība. Taču pašvaldība tam nepiekrīt. Lūk, atbilde, ko portāls pēc ilgstošām sarunām saņēma no domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos Viļņa Vitkovska:

"2012.gada decembrī muzeja ēka Kūrmājas prospektā 16/18, Liepājā tika nodota ekspluatācijā, pēc apjomīgas rekonstrukcijas darbu veikšanas, kur tika realizēti trīs dažādu projektētāju izstrādāti būvprojekti. Būvprojektiem tika veiktas ekspertīzes. Visiem veiktajiem būvdarbiem pēc būvdarbu līguma ir paredzēta piecu gadu garantija, kas beigsies 2017.gada decembrī.

Objektam pēc līguma ir veikta civiltiesiskā apdrošināšana uz trīs gadiem ar pagarinājumu uz diviem gadiem, tātad garantijas laiks – pieci gadi.

Parakstot būvdarbu līgumu, būvuzņēmējs ir apliecinājis, ka ir rūpīgi iepazinies ar līgumu, būvprojektu, iepazinies ar rekonstruējamo ēku, ņēmis vērā visus apstākļus, kas var ietekmēt būvdarbu kvalitāti un izmaksas, kā arī garantē sava darba kvalitāti visā garantijas laikā.

Pēc būvdarbu pabeigšanas, objekta garantijas laikā ir sastādīti divi defektu akti – 2013.gadā un 2015.gadā.

2015. gada 18.maijā sastādītais defektu akts, kurā ņemti vērā arī iepriekšējā periodā nepaveiktie darbi, ar parakstiem no trīs iesaistītajām pusēm, kas apliecina defektu esamību, ir nosūtīts būvniekam SIA "Vega 1" ar pavadvēstuli, kurā lūdzam līdz 2015. gada 24.jūlijam saskaņot ar SIA "Komunālā pārvalde" un Liepājas muzeju veicamos darba apjomus un termiņus, kādos šie defekti tiks novērsti."

Vitkovskis solās personīgi sekot līdzi, lai defekti tiktu pilnībā novērsti.

Tomēr, spriežot pēc komentāra, ko portālam sniedza Uldis Hmieļevskis, kas muzeja renovācijas laikā bija ģenerālbūvnieka – SIA "Vega 1" – valdes priekšsēdētājs, būvnieki situāciju izprot citādāk:

"Esam visu izdarījuši saskaņā ar tehnisko projektu, un ir skaidrs, ka muzeja ēkas apdarei nebija paredzēti visi tie risinājumi, kuri būtu nepieciešami, lai neveidotos tas, ko tagad redzam. To apliecina arī cokola stāvs, kuram pielietoja sanējošo apmetumu, un tur viss ir kārtībā. Jau būvniecības gaitā norādījām, ka veiktie mērījumi rāda paaugstinātu sāļu un mitruma satura fasādē un ka būtu jāpielieto citi risinājumi, nevis tie, ko bija paredzējis projektētājs un kas iekļāvās konkrētā finansējuma ietvaros."

Diemžēl atbildi uz jautājumiem, ko uzdevām pasūtītājam – Liepājas domei – cik izmaksās defektu labošana un kas šos darbus segs – projektētājs, būvnieks, pasūtītājs vai visi kopā – portāls tā arī nesagaidīja.