Lai namīpašniekiem un apsaimniekotājiem palīdzētu labāk sagatavot pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, trešdien, 29.jūlijā, notiks izglītojošs seminārs.

Kā informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls,semināra nosaukums ir "Kultūras pieminekļu saglabāšana un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas iespējas".

Uz semināru aicināts ikviens interesents. Seminārs notiks Liepājas pilsētas domē, 2. stāva apspriežu zālē, Rožu ielā 6, sākums pulksten 10.

Semināra gaitā Liepājas būvvaldes pieminekļu aizsardzības inspektore Ilze Bernāte klātesošos informēs par 2015. gada 14. maija Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai; atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas;  līdzfinansējuma apmēru; projektu iesniegumu vērtēšanas un līguma slēgšanas kārtību.

Latvijas piļu un muižu asociācijas viceprezidents Juris Zviedrāns un vācu būvkompānijas "Schomburg" reģionālais pārstāvis Kurzemē Andrejs Sisenis pievērsīs uzmanību lietām, kas jāzina, plānojot vēsturisko ēku un to detaļu/elementu atjaunošanu.

J. Zviedrāns pastāstīs par ēku kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas veikšanas soļiem/metodēm, A. Sisenis – par mūra ēku “ārstēšanas" un restaurācijas problēmām un pieredzi to risināšanā.

Seminārā speciālisti atbildēs uz klātesošo jautājumiem.

Šā gada jūnijā Liepājas pilsētas dome ir izsludinājusi pieteikšanās termiņu uz līdzfinansējuma saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".  Tas nozīmē, ka līdz 2. septembrim namu īpašniekiem vai namu apsaimniekotājiem ir iespējams sagatavot un domē, Rožu ielā 6, iesniegt nepieciešamos dokumentus jeb projektus ar plānoto izmaksu aprēķinu pašvaldības līdzfinansējuma iegūšanai.

Finansiālo atbalstu pašvaldība plānojusi sniegt gan vēsturisko ēku saglabāšanas projektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai, gan arī būvdarbiem.

Būvdarbiem līdzfinansējums ir paredzēts līdz 75 procentiem no kopējām izmaksām, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – līdz 50 procentiemno kopējām izmaksām.

Pilsētā ir ievērojams skaits vērtīgu ēku ar kultūras pieminekļu statusu, kam nepieciešami tehniski uzlabojumi. Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Dome šā gada pilsētas budžetā  ēku saglabāšanas līdzfinansējumam ir rezervējusi 50 000 eiro.

Vēsturisko ēku saraksts/karte un citi ar minētajiem saistošajiem noteikumiem saistītie informatīvie materiāli ir pieejami pilsētas domes mājas lapā – sadaļā Būvniecība/Informatīvie materiāli. Ikviens interesents pēc saraksta/kartes var uzzināt, vai uz viņa īpašumu attiecas iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.

Pilsētas līdzfinansējums atbilstoši minētajiem noteikumiem (stājušies spēkā 2015.gada 13.jūnijā) ir pieņemti, lai veicināti ne tikai vēsturisko ēku sakārtošanu, bet uzlabotu pilsētvidi kopumā, vienlaicīgi pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu nozares atīstību.

UZZIŅAI
Liepājā šobrīd ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs", kurā iekļaujas aptuveni 400 vēsturiskas ēkas.