Ceturtdien Attīstības un Finanšu komiteju sēdēs atbalstīja projekta realizēšanu, kas paredz rekonstruēt ielu apgaismojumu Zaļās birzs mikrorajonā.Projekts paredz sakārtot Zaļās birzs mikrorajona apgaismojuma infrastruktūru, izveidot efektīvu vadības sistēmu, kas ļaus ieekonomēt ievērojamus pašvaldības budžeta līdzekļus salīdzinot ar pašreizējām izmaksām, kā arī veikt vairāku ielu rekonstrukciju, uzlabojot satiksmes drošību.

Projektu plānots iesniegt finansējuma saņemšanai Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Paredzētās projekta "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas 2. kārta" izmaksas ir Ls 1 500 000, no kurām 85 % līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Kopējais nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 2014.–2015. gadā plānots Ls 225 000 apmērā.

Lēmuma projekts paredz pašvaldības līdzfinansējumu plānot no Liepājas pašvaldības 2014. un 2015.gada budžetiem.

Lēmuma projekts vēl jāapstiprina Liepājas domes sēdē, kas notiks 17. oktobrī, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas 2. kārtas darbus plānots realizēt no 2014.–2015.gada vidum.

Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un pēc projekta idejas saskaņošanas Koordinācijas padomē.