PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) jau tuvākajā laikā turpinās darbus, lai īstenotu Alejas ielas jaunbūves projekta otrās kārtas celtniecību. Turpmāk mācību process audzēkņiem un pedagogiem varēs notikt vēl ērtākās un mūsdienu prasībām atbilstošās telpās, informē PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Jaunajā piebūvē būs sekojošas telpas: cokolstāvā  atradīsies foto dizaina nodaļa, kā arī telpas foto un video apstrādei. Pirmajā stāvā atradīsies ekspozīciju zāle, bet otrajā stāvā būs atvērtā tipa birojs, kurā plānots izvietot skolas bibliotēku, administrācijas un sapulču telpu. Jaunbūves (1.un 2. kārtu) ir plānots savienot ar vēsturisko ķieģeļu ēku.

Tādējādi tiks nodrošināta profesionālo mākslas un dizaina mācību programmām nepieciešamā infrastruktūra.

"Skolas kolektīva vārdā vēlos pateikt paldies Kultūras ministrijai par atbalstu jaunbūves projekta īstenošanai. Jau pēc mēneša uzsāksies būvdarbi Alejas ielā, lai savienotu skolas ēkas, kas radīs lieliskus apstākļus un sajūtas audzēkņiem, kā arī visam skolas kolektīvam kopumā. Sākot ar septembri, visas mākslas programmas un mākslas ievirzes programmas uzsāks darbu vienā adresē - vēsturiskajā adresē Alejas ielā18, kas ir lieliska dāvana mākslas vidusskolai 95 gadu jubilejā," uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa.

Otrās kārtas būvniecībai Alejas ielā 18 LR Kultūras ministrija šogad piešķīra līdzekļus 1 600 000 eiro apmērā. Plānotie darbi tiks uzsākti 2021.gadā un pabeigti 2022.gadā. Būvdarbus veiks SIA "UPTK", būvprojekta vadītājs un arhitekts ir Andris Kokins.