Kas īsti šobrīd notiek daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” būvlaukumā? Par to pastāstīt portāls lūdza projekta realizācijas daļas vadītāju Gati Griezīti.

Lai gan būvlaukums liepājniekiem ir kā uz delnas, ne visi saprot, kas tur īsti notiek?
Visi būvdarbi norit atbilstoši plānotajam grafikam. Patlaban tiek montēts vien no diviem torņa celtņiem – Dubelšteina un Radio ielas stūrī, otrs, kas atrodas Radio ielas un Jūras ielas stūrī, jau ir samontēts. Viens celtnis būs nedaudz mazāks, tomēr, lai veiksmīgi nodrošinātu būvniecības procesu un apkalpotu visu būvi, ir nepieciešami divi celtņi.

Būvbedrē šobrīd notiek visi nepieciešamie zemes darbi, lai varētu ieklāt koncertzāles pamatplātni. Pirmo darbiņu veicām jau pagājušajā piektdienā, kad svinīgi ielikām pamatakmeni. Arī visa pārējā bedre būs tajā dziļumā.

Kad pamatplātne būs ieguldīta pilnībā, pa stāviem sāksies celtnes būve – vispirms tiks izbūvēti divi pazemes stāvi, kas aizpildīs būvbedri un darbi turpināsies jau virszemes līmenī.

Kādi tehnikas spēki vēl šobrīd iesaistīt darbos?
Finiša taisnē ir pāļu urbšana – no divām mašīnām palikusi viena, kas faktiski jau beidz pāļu atbalsta sienas izbūvi.

Tas nozīmē, ka sekos pāļu urbšana?
Nē! Šī siena arī ir tie paši pāļi, un tā paliks uz visu atlikušo būves dzīves laiku.

Būvbedre ir pietiekami dziļa, un ar klasiskām rievsienām nav iespējams nodrošināt, lai zemes spiediena rezultātā sienas neiebruktu un arī bedrē neplūstu iekšā gruntsūdeņi.

Tāpēc tiek pielietota šī speciālā pāļu rievsienas būve.

Tas nozīmē, ka lielā pāļu dzīšanas trokšņa nemaz nebūs?
Tur jau tā lieta! Tāpēc jau pašā sākumā iedzīvotāji tika mierināti, ka tehnoloģiskais process ir tāds, ko apkārtējie nemaz nejutīs. Tikai vizuāli redzams, ka notiek būvniecība. Vienīgais troksnis var būt no smagsvara tehnikas pārvietošanās pa apkārtējām ielām.

Kas notiks tālāk?
Kad pāļu mašīna būs prom, varēs turpināt padziļināt būvbedri līdz vajadzīgajam līmenim tur, kur tas vēl nav izdarīts.

Vai no laikapstākļiem arī kaut kas ir atkarīgs?
Ļoti ceram, ka ne. Viss ir izdarīts, lai līdz mīnus 15 – 20 grādiem varētu turpināt darbus. Būvnieki ir apņēmušies strādāt visu cauru gadu, izņemot, ja nu uznāks gluži Arktiska ziema.

Vai jūsu vadītā projekta realizācijas daļa pilnībā nokomplektēta?
Ir skaidrība par procentiem deviņdesmit, no astoņiem speciālistiem ir septiņi.

Tostarp arī projekta vadītājs Ints Dālderis?
Nē. Mūsu daļa ir atbildīga par būvniecības procesu, bet Ints Dālderis ir Kultūras pārvaldes štatā, un viņa uzdevums ir plānot daudzfunkcionālā centra saturu – to, kas tur būs iekšā, tāpat viņa uzdevums ir censties piesaistīt papildu finansējumu.

Vēl lielāka komanda nekā būvniecības procesa uzraugiem ir autoruzraudzības grupai – tajā ir 25 cilvēki, kas strādā pieredzējušā autoruzrauga Mārča Mežuļa (viņš arī Gunāra Birkerta „labā roka” un Gaismas pils autoruzraugs) vadībā.

Mārcis Mežulis: Jo tehniski daudzfunkcionālāka, sarežģītāka ēka, jo vairāk cilvēku, kas uzrauga. Autoruzraugi procesā iesaistīsies pakāpeniski, pirmie ir būvkonstruktori un arhitekti, tālāk secīgi nāk pārējie.

Kā vērtējat būvnieku SIA "Merks" darbu?
Par būvniekiem neko sliktu nevar teikt – kompetenti būvdarbu vadītāji, viss raiti iet uz priekšu, neraugoties uz to, ka laiks, kurā saskaņojām, kāda būs dokumentu aprite, bija pietiekami īss.

Uzziņa

„Lielā dzintara” esošās un prognozētās izmaksas
Kinoteātra „Liepāja” ēkas nojaukšana; sadzīves un lietus kanalizācijas, ūdensvada izbūve; Radio ielas un Jūras ielas posma pārbūve; stāvlaukuma pie Radio ielas izbūve; Dzirnavu ielas sakārtošana: Ls 1,5 milj. (ar PVN).

Skiču projekta izstrāde un ekspertīze: Ls 0,25 milj. (ar PVN)

Tehniskā projekta vadība, tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana, finanšu konsultācijas, komandējumi u.c.: Ls 0, 25 milj. (ar PVN).

Tehniskā projekta izstrāde: Ls 3,6 miljoni (ar PVN).

Būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība: 25 740 068, 07 (ar PVN).

Kopā: Ls 31, 340 milj. (ar PVN).

***
Būvniecības darbi jāpabeidz līdz 2015. gada vasarai.

Būvdarbi notiek atbilstoši PS “Giencke & Company – Latvija” izstrādātajam tehniskajam projektam “Liepājas daudzfunkcionālais centrs “Lielais dzintars” Radio ielā Nr.8, Liepājā”.

Koncertzāles būve notiek ES projekta “Liepājas daudzfunkcionālā centra “Lielais dzintars” izveide”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/03/003 ietvaros.

(Avots: Liepājas dome)