Apstiprinot Liepājas kapsētu attīstības programmu, deputāti nobalsoja arī par zemesgabala iegādi no privātīpašnieka par Ls 119 500.

Ar 11 balsīm par (Guntars Krieviņš, Naums Vorobeičiks, Valdis Skujiņš, Uldis Sesks, Helvijs Valcis, Sergejs Dikterjovs, Ivars Ķervis, Gunārs Ansiņš, Irēna Opšteine, Jānis Vilnītis, Silva Golde), Stīnam Lorensam balsojot „pret” un Elitai Kosakai atturoties, 15.decembra domes sēdē pieņemts lēmums akceptēt izstrādāto kapsētu attīstības programmu.

Vienlaikus ar šo lēmumu deputāti atbalstīja Kapsētu pārvaldes priekšlikumu iegādāties no privātīpašnieka – SIA „Ciedrs 1” – zemesgabalu 2,3 ha platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37a blakus Garnizona kapiem Karostā, lai paplašinātu kapsētas teritoriju. Zemesgabala (kopā ar sešām būvēm) cena pēc trīs sertificētu vērtētāju atzinumu ir Ls 119 500 (zemākā no trim). Līdzekļus īpašuma iegādei nolemts paredzēt pašvaldības 2012.gada budžetā.

Viens no argumentiem, kāpēc pašvaldībai vajadzētu iegādāties tieši šo zemesgabalu, nevis, piemēram, ceļa otrā pusē esošo valsts zemi vai samierināties ar 0,8 ha lielo pašvaldības zemes īpašumu blakus Garnizona kapsētai, bija Guntara Krieviņa minētais, proti, ka „Ciedrs 1” ir pašvaldības parādnieks, un, atpērkot zemes gabalu, būtu iespēja atgūt arī šo parādu. Domes izpilddirektora vietnieks finanšu jautājumos Ronalds Fricbergs precizēja, ka parāds pašvaldībai ir Ls 5200. Bez šīs summas „Ciedrs 1” ir palicis parādā arī valstij, turklāt īpašums apgrūtināts ar hipotēku (Ls 36 000).

Kapsētu attīstības programma, ko domes sēdē prezentēja pašvaldības Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos Ingūna Tomsone, paredz kapsētu paplašināšanu tieši pilsētas teritorijas Ziemeļu daļā, nevis Dienvidos. Pamatojums tam ir oktobrī veiktā ģeoloģiskā izpēte, ko pasūtījusi domes Nekustamā īpašuma pārvalde. Izpēte apliecinājusi: šī pilsētas daļa ir piemērotāka apbedījumiem, nekā teritorija pie Dienvidu kapiem. Turklāt vienu no sešām „Ciedrs 1” īpašumā esošajām būvēm varēšot izmantot, lai iekārtotu administrācijas un saimniecības telpas, kā arī atvadu zāli.

0,7 ha lielajā Garnizona kapsētā, atšķirībā no Dienvidu kapiem, jauniem apbedījumiem vietu vairs nepietiek. Pievienojot blakus esošos zemesgabalus, kapsētas teritoriju iespējams paplašināt kopumā līdz 3,8 hektāriem. Šī kopējā teritorija nodrošinātu vietu jauniem apbedījumiem turpmākos 40 gadus. Turklāt paplašinātajā teritorijā nākotnē būšot ērti veidot krematoriju, kas pilsētai ir ļoti nepieciešama, jo tur ir visas nepieciešamās inženierkomunikācijas.

Vietas jauniem apbedījumiem patlaban ir tikai Dienvidu kapos, kas aizņem 15 ha lielu teritoriju, un ir piepildīti par apmēram 80%. Tur vietas jauniem apbedījumiem nodrošinātas vēl aptuveni desmit gadu garumā. Lai šo kapsētu paplašinātu, pašvaldībai nāktos tērēt vairāk naudas, nekā atpērkot „Ciedrs 1” piederošo teritoriju, uzsvēra lēmumprojekta virzītāji. Pašvaldība aprēķinājusi, ka smilts uzbēršanai, planēšanai, kā arī projektu dokumentācijai būtu nepieciešami 659, 4 tūkstoši latu.