Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē aizvadītajā nedēļā vienbalsīgi pieņēma lēmumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi un veloceļa izbūvei no Liepājas dienvidu robežzīmes līdz Dienvidu kapiem.

Kā skaidroja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, rudens būtu īstais laiks, kad izstrādāt dokumentāciju, lai pavasarī jau varētu sākt būvdarbus – reizē ar valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi", kuri nākamgad sāks 15 kilometrus gara gājēju-velosipēdistu ceļa izbūvi posmā no Liepājas līdz Nīcai.

Savukārt kā skaidroja komitejas loceklis un domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, tad pašvaldībai "ir jāizdara savs mājasdarbs un jāizbūvē šis posms", jo tas ir trūkstošais elements šī gājēju-velosipēdistu ceļa maršrutā, ko gatavojas būvēt "Latvijas Valsts ceļi".

Plānotais indikatīvais finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei tiek lēsts 50 000 eiro apmērā.

Iespējamais veloceliņa maršruts pēc Ābola sacītā varētu būt jūras pusē.

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" šobrīd izstrādā būvprojektu gājēju – velosipēdistu ceļa izbūvei starp Liepāju un Nīcu, un tā izstrādes termiņš ir šā gada decembris. 2023.gadā paredzama būvdarbu uzsākšana.

Deputāti arī uzdeva pašvaldības Attīstības pārvaldei iekļaut projektu "Veloceļa izbūve no Liepājas dienvidu robežzīmes līdz Dienvidu kapiem" Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikumā "Rīcības un investīciju plāns 2022. – 2027.gadam".

Deputāte Ludmila Rjazanova aicināja paātrināt Lībiešu ielā iecerētā veloceliņa 5,8 km garumā izbūvi, jo ceļš, pa kuru daudzi braucot uz mazdārziņiem, ir slikts un bīstams.  Arī deputāts Vilnis Vitkovskis iestājās par to, ka Šķēdes virziens jāattīsta pēc iespējas ātrāk, jo tas ir ceļš, kurš ved arī uz tūrisma objektiem – Ziemeļu fortiem, redanu, Kara muzeja jauno filiāli agrākajā artilērijas munīcijas noliktavā.

Ansiņa viedoklis bija, ka pirmām kārtām būtu jādomā par tiem veloceliņa posmiem, kuri vēl nav savienoti, kā piemēru minot Kalpaka ielu, nevis par jaunu veloceliņu izbūvi.


Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.